Fotokredit: Getty Images

18.09.20 Bilbranchen Nyheder

Bøde på seks mio. kr. for at diktere priser

Det er forbudt at stille krav om mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne. En designvirksomhed har betalt en bøde på seks mio. kr. for gennem to et halvt år at have brudt konkurrenceloven ved at diktere priser. Virksomheden henvendte sig til myndighederne og erkendte overtrædelsen.

Forhandlere skal have mulighed for selv at sætte prisen på de varer, de sælger, så de kan konkurrere på prisen til gavn for kunderne. Det har [virksomheden] forhindret dem i ved at diktere, hvad varerne som minimum skulle koste. Det har dog indgået som en formildende omstændighed i bødens størrelse, at [virksomheden] selv har henvendt sig til os om lovovertrædelsen. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald

Virksomheden har accepteret at betale en bøde på seks mio. kr. for at have overtrådt konkurrenceloven.

Overtrædelsen er sket ved, at virksomheden i en periode på ikke under to et halvt år frem til februar 2020 har været ansvarlig for, at ansatte i virksomheden har indgået konkurrencebegrænsende aftaler med en række forhandlere ved at stille krav om, at virksomhedens vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne.

Ved fastsættelsen af bødestørrelsen er der lagt vægt på overtrædelsens grovhed, herunder at aftalerne indeholder både vertikale og horisontale elementer, overtrædelsens varighed og virksomhedens omsætning.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Hvis du som medlem af Bilbranchen og har spørgsmål til reglerne, så tag gerne fat i en af juristerne i Bilbranchen.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold