Fotokredit: Colourbox

01.09.20 Bilbranchen Nyheder

Brancheforening betaler bøde på 400.000 kroner for tilbudskoordinering

Brancheforeninger skal være påpasselige med, hvilke oplysninger de deler med deres medlemmer. Det kan begrænse konkurrencen på markedet, hvis medlemmerne ved for meget om hinanden, og det går i sidste ende ud over slutbrugerne.

Brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport (ØFP) har betalt en bøde på 400.000 kr. for at have koordineret sine medlemmers tilbud på transportopgaver. Størrelsen af bøden tager bl.a. hensyn til overtrædelsens varighed og grovhed, ligesom foreningens omsætning er taget i betragtning.

ØFP  er en brancheforening for 24 selvstændige vognmænd i Midtjylland. De opgaver, som ØFP bød på, var f.eks. handicapkørsel, flexkørsel og patientbefordring, som kommuner, regioner eller trafikselskaber sendte i udbud. Overtrædelsen af konkurrenceloven fandt sted i perioden fra oktober 2013 til november 2016. ØFP er nu under frivillig likvidation.

ØFP har ikke selv haft tilladelse til at udføre persontransport, men bød på opgaver på vegne af sine medlemmer. I regi af ØFP drøftede medlemmerne priser og koordinerede, hvilke opgaver ØFP skulle byde på. Samtidig forbød ØFP’s vedtægter medlemmerne selv at byde på de opgaver, som ØFP bød på. Det indebar, at konkurrencen mellem foreningens medlemmer blev begrænset.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tog sagen op som følge af en henvendelse fra trafikselskabet Midttrafik. Konkurrencerådet afgjorde i februar 2018, at ØFP havde overtrådt konkurrenceloven, og anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold