Fotokredit: Bilbranchen

16.09.20 Bilbranchen Nyheder

Evaluering af gruppefritagelsen viser behov for en ny

EU-Kommissionen har offentliggjort sin evalueringsrapport om den generelle EU-gruppefritagelse, som er under revision. Rapportens konklusioner tyder på, at vi får en ny gruppefritagelse og at særligt online handel og tjenester får en central plads.

Både den generelle gruppefritagelse og den særlige gruppefritagelse for branchen udløber i 2022 og 2023 og er netop nu under revision. Den 15. september 2020 publicerede kommissionen det længe ventede dokument, som opsummerer evalueringen af den nuværende generelle gruppefritagelse. Under evalueringen er der indsamlet dokumentation for, hvilken effekt gruppefritagelsen sammen med den tilhørende vejledning har haft, med det formål at beslutte om ordningen skal udløbe, forlænges eller fornyes. Den generelle gruppefritagelse omfatter alle brancher og indeholder dermed ikke særlige regler for bilranchen. Derfor kommer input til kommissionens evaluering fra mange forskellige interessenter fra mange forskellige brancher, som dermed også har forskellige udfordringer at slås med.

Evalueringsrapporten har dog en række interessante konklusioner og hovedkonklusionen er, som Bilbranchen ser det, at der er behov for en ny gruppefritagelse. Det er sædeles positivt, da man kunne have frygtet, at den nuværende gruppefritagelse blot blev forlænget eller at den simpelthen ville udløbe uden at blive hverken forlænget eller erstattet af en ny.

EU-kommissær for konkurrence Margrethe Vestager har tilkendegivet, at gruppefritagelsen som reguleringsinstrument synes effektivt, men at markedet har ændret sig væsentligt og at evalueringen har identificeret en række problemer, som skal løses. Kommissionen vil derfor overveje, hvordan dette skal ske, så det sikres, at gruppefritagelsen fremover bliver ved med at være effektiv i en verden, som ændrer sig i hastigt tempo og samtidig bliver mere digital.

Bilbranchen har kigget på rapporten, som kan hentes nedenfor. Rapporten konkluderer, at det indsamlede materiale samlet set tyder på, at den generelle gruppefritagelse og dens tilhørende vejledning er nyttig og relevant, ligesom den øger retssikkerheden og begrænser især de mindre og mellemstore virksomheders omkostninger til juridisk bistand. Ikke desto mindre har evalueringen identificeret en række spørgsmål, især med hensyn til reglernes tydelighed og deres evne til at tackle nye markedsudviklinger – især for så vidt angår onlinemarkedet og de onlineplatforme, som er opstået siden den nuværende gruppefritagelse trådte i kraft.

Samtidig viser evalueringen, at der er behov for at forenkle reglerne, reducere deres kompleksitet og bringe dem ajour med markedsudviklingen. Især væksten i online salg og online platforme har haft en betydelig indvirkning på distributionsmodellerne og salgskanalerne for både produkter og services siden 2010. Eksempelvis er anvendelsen af selektive distributionssystemer steget og samtidig anvendes eksklusive distributionssystemer sjældnere i dag. Væksten i e-handlen har også medført nye typer begrænsninger som f.eks. begrænsninger vedr. salg via online markedspladser og begrænsning af online reklame. Der er således fortsat behov for både gruppefritagelse og en vejledning hertil, så de nye digitale salgskanaler ikke begrænser konkurrencen.

Den fremtidige markedsudvikling er selvfølgelig svær at forudsige, og det er derfor udfordrende at designe et sæt regler, der tillader denne udvikling. Ikke desto mindre viser evalueringen, at der er behov for regler, der så vidt muligt er fremtidssikrede. Evalueringen har også vist, at kompleksiteten af reglerne er en vigtig faktor, fordi den påvirker reglernes effektivitet, reducerer retssikkerheden og gør reglerne udfordrende at bruge, især for mindre og mellemstore virksomheder, som måske mangler de nødvendige ressourcer og ekspertise. Evalueringen viser også fordelen ved at skabe en fælles ramme for vurderingen er blevet påvirket af det faktum, at nationale konkurrencemyndigheder og nationale domstole har fortolket reglerne forskelligt på nogle områder. Den østrigske karteldomstols afgørelse fra 2020 er et godt eksempel herpå.

Det næste skridt i processen, vil være en konsekvensanalyse af de muligheder, der er for at adressere de problemer evalueringen har blotlagt, og dermed nærmer vi os indholdet af en ny gruppefritagelse.

Læs hele rapporten

Download
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold