Fotokredit: Colourbox

18.09.20 Bilbranchen Nyheder

FAQ om GDPR og markedsføring

Hvornår må man sende mails med reklame til tidligere kunder? Må man gemme kundernes CPR-nummer? Må man tage en kopi af kørekortet? Hvor mange oplysninger må man gemme om folk, der har set på en ny bil? Bilbranchen kommer her med svar på forskellige typiske spørgsmål om GDPR og markedsføring.

GDPR og markedsføringsloven kan give anledning til mange spørgsmål om, hvad man må. Og svar på spørgsmål giver ofte anledning til yderligere spørgsmål. Bilbranchen kommer her med svar på forskellige typiske spørgsmål om GDPR og markedsføring.

Hvornår må virksomheden behandle personoplysninger?
Virksomheder må behandle personoplysninger, hvis de har en lovlig grund for behandlingen.

For bilforhandlere er grundlagene til behandling af personoplysninger særligt som følge af en forpligtelse efter loven, på baggrund af en aftale/kontrakt med kunden eller som følge af et samtykke til markedsføring. Derudover kan grundlaget bestå i en legitim interesse i at behandle oplysningerne. Dette grundlag kaldes også interesseafvejningen.

De legitime interesser kan f.eks. være statistiske formål, af hensyn til lagerstyring eller for at forebygge og opklare svindel. Behandlingen skal være nødvendig for, at virksomheden kan forfølge denne interesse, og hensynet til den registrerede må ikke overstige denne interesse. Det skal også overvejes, om formålet kan opnås uden behandling af personoplysninger, f.eks. i form af anonymiserede data, eller om det er muligt at opnå det samme resultat på en anden mindre påtrængende måde. Virksomheden skal også oplyse om de legitime interesser i virksomhedens persondatapolitik.

De legitime interesser kan typisk ikke føre til, at virksomheden senere kan bruge personoplysningerne i forbindelse med markedsføring. Her vil der generelt være krav om, at kunden har givet et samtykke til markedsføring.

Hvornår må man sende e-mails med markedsføring til tidligere kunder?
Bare fordi en kunde har oplyst sin e-mail i forbindelse med et køb, giver det ikke ret til at sende e-mails med markedsføring til kunden. Har kunden skrevet sin e-mail på slutsedlen, må forhandleren således ikke bare bruge e-mailen til markedsføring.

For at e-mailen lovligt kan bruges til markedsføring, er der dels et krav om, at kunden ved afgivelsen af e-mailen er oplyst om, at den vil blive brugt til markedsføring. Dernæst skal kunden både ved afgivelsen og efterfølgende have mulighed for at frabede sig markedsføring. Endelig må e-mailen kun bruges til at sende markedsføring om ”egne tilsvarende produkter og tjenesteydelser”.

Bilbranchen anbefaler, at virksomhederne i stedet får et generelt samtykke til markedsføring. På den måde kan der undgås en del tvivl om, hvorvidt betingelserne for markedsføring er overholdt. Det gør også, at det er muligt at markedsføre alle produkter, og ikke kun ”egne tilsvarende produkter og tjenesteydelser”.

Må man gemme kundernes CPR-nummer?
CPR-nummer er noget, der tit anledning til forvirring. Virksomheder må kun gemme CPR-nummer, hvis de har fået samtykke fra kunden, det er påkrævet efter loven, eller det er vigtigt for at kunne identificere kunden.

Virksomheder skal derfor ikke bruge CPR-nummer, bare fordi det er en nem måde at identificere kunden. Det betyder også, at virksomheder skal overstrege CPR-nummeret på kørekortet, hvis de gemmer en kopi heraf. På kørekortet kan man således ud fra kørekortnummeret identificere kunden.

Må man tage en kopi af kørekortet?
Når en kunde låner en bil i forbindelse med en reparation eller til en prøvekørsel, er der krav om, at føreren fremviser gyldigt kørekort, og at kørekortnummeret bliver skrevet på lejekontrakten. Af praktiske grunde er det nærliggende at tage en kopi af kørekortet for på den måde at vide, hvem der låner bilen. Kørekortet indeholder dog en række yderligere oplysninger, f.eks. foto og CPR-nummer, der ikke er krævet for kunne udlåne en bil. I udgangspunkt må virksomheden derfor ikke uden samtykke gemme en kopi af kørekortet.

Hvis der er en legitim interesse i at gemme en kopi af kørekortet (uden CPR-nummer) kan dette dog ske uden samtykke. Hensynet til senere at kunne identificere føreren, f.eks. ved tyveri af lånebilen, fartbøder og lign., kan godt begrunde, at kørekortet gemmes i en kortere periode. Hvis man gemmer kørekortet, er det vigtigt, at det fremgår af persondatapolitikken.

Kan kunden give et samlet samtykke til mange typer af markedsføring?
En virksomhed kan vælge af samle flere typer af markedsføring i et samlet samtykke eller få særskilte samtykker. Det kan f.eks. være samtykke til reklame, nyhedsbreve og serviceindkaldelser. Uanset fremgangsmåde er det vigtigt, at alle formål tydeligt fremgår af samtykketeksten, da virksomheden er bundet af det/de formål, som den registrerede er blevet oplyst om, da samtykket blev indhentet.

Bliver det hele samlet i et samlet afkrydsningsfelt, vil der ikke være mulighed for at til- og fravælge, hvad den enkelte kunde ønsker at modtage. For ikke at gøre listen med separate afkrydsningsfelter for lang, kan virksomheden samle ens temaer i samme afkrydsningsfelt, således at der f.eks. gives et samlet samtykke til reklame og nyhedsbrev og et andet samtykke til serviceindkaldelser. På den måde kan kunderne i højere grad vælge til og fra, hvad de ønsker at modtage.

Kontakt juristerne i Bilbranchen

Hvis du som bilforhandler har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, så tag gerne fat i en af juristerne i Bilbranchen.

Få uddybet nogle typiske spørgsmål om GDPR og markedsføring

Se eller gense webinaret
Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Relateret indhold