Fotokredit: Colourbox

04.09.20 Bilbranchen Nyheder

Forbruger får penge for udløbet gavekort retur

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort, at en forbruger kan få sine penge for et udløbet gavekort til et kroophold tilbage, fordi virksomheden ikke kunne bevise, at den havde oplyst forbrugeren om den begrænsede gyldighedsperiode.

Når du sælger et gavekort, skal du oplyse køber om eventuelle særlige vilkår for brugen af det, f.eks. hvis gavekortet har en kortere gyldighed end de tre år, som er normalt for gavekort. Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Her var forbrugeren ved købet ikke blevet oplyst om, at det gavekort, han havde købt til et kroophold, kun var gyldigt i en begrænset periode, fordi kroen fik ny forpagter. Forbrugeren havde derfor krav på at få pengene udbetalt, selvom gavekortet var udløbet. I sagen havde forbrugeren, over telefonen, købt et gavekort på 1.695,- kr. til et kroophold. Da forbrugeren halvandet år senere ville indløse gavekortet, fik forbrugeren af vide, at gavekortet ikke længere kunne bruges, fordi kroen havde fået ny forpagter. Den nye forpagter var ikke forpligtet til at indløse gavekort udstedt af den tidligere forpagter. Forbrugeren kontaktede derfor den tidligere forpagter, som oplyste, at der havde været opslag i receptionen om, at gavekort til kroen kun var gyldige i 12 måneder. Da forbrugeren havde købt gavekortet telefonisk, havde forbrugeren imidlertid ikke set de nævnte opslag. Forbrugeren mente heller ikke at være blevet oplyst om gavekortets begrænsede gyldighed over telefonen.

For gavekort gælder det, at de som udgangspunkt er gyldige i tre år, men at der kan aftales en kortere frist, som ikke må være urimelig kort. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme fandt, at den tidligere ejer af kroen ikke kunne bevise, at forbrugeren ved købet var blevet oplyst om, at gavekortet havde en begrænset gyldighed. Forbrugeren havde derfor krav på at få købesummen for gavekortet retur.

Hvad gælder for gavekort?

  • Et gavekort er gyldigt i tre år, medmindre der er aftalt en anden frist.
  • Er der aftalt en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort. Der findes ingen fast regel for, hvor kort fristen må være. Som udgangspunkt skal fristens længde være rimelig i den aktuelle situation.
  • Hvis der er en begrænset gyldighed på gavekortet, skal virksomheden tydeligt oplyse dig om dette ved købet.
  • Skifter butikken ejer, er den nye ejer ikke forpligtet til at indløse gavekort og tilgodebeviser udstedt af en tidligere ejer. Køber skal derfor rette sit krav mod den tidligere ejer.
  • Ved fusioner mellem to selskaber skal forbrugeren kontakte den nye ejer.
  • Går butikken konkurs, kan køber ikke længere rette sit krav mod butikken, men må anmelde kravet i konkursboet.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold