Fotokredit: Bilbranchen

14.09.20 Bilbranchen Nyheder

Hvad dækker en serviceaftale?

Det er vigtigt at være præcis ved formuleringen af serviceaftaler. I en sag ved ankenævnet var der uenighed om forståelsen af en serviceaftalen. Den var dog formuleret tilstrækkeligt tydeligt til, at forbrugeren ikke fik medhold.

Det er ikke uden betydning, hvordan serviceaftaler bliver formuleret. Hvis der er tvivl om forståelsen, vil en sag typisk falde ud til forbrugerens fordel. I en sag ved Ankenævn for biler var serviceaftalen dog formuleret tilstrækkeligt tydeligt til, at forbrugeren ikke fik medhold.

I sagen ved ankenævnet havde kunden fået udført en reparation. Efterfølgende afviste kunden at betale for udskiftning af nogle sliddele med henvisning til, at dette var omfattet af en indgået serviceaftale. Kunden henviste til, at der i serviceaftalen var oplistet en række eksempler på sliddele, der ikke var omfattet aftalen. Ud fra denne liste sluttede kunden modsat, og konkluderede at andre sliddele var omfattet.

Udbyderen af serviceaftalen afviste, at udskiftningen af sliddelene var omfattet af serviceaftalen. Udbyderen henviste til, at sliddele slet ikke var omfattet, og at listen med eksempler på sliddele ikke var en udtømmende liste, der berettiger til at slutte modsætningsvist.

Ankenævnet nåede frem til, at serviceaftalen dækkede periodiske serviceeftersyn og de dele, som skulle anvendes hertil, samt reparation og udskiftning af dele som følge af materialefejl eller produktfejl.

Da de reparationer, som kunden havde afvist at betale, vedrører almindelig slitage og ikke materialer samt servicedele, der er omfattet af almindelig service, og da der i øvrigt er tale om dele, der skal udskiftes pga. almindelig slitage, finder ankenævnet, at aftalen ikke omfatter de reservedele, som fremgår fakturaerne.

Sagen viser, at det er vigtigt at formulere serviceaftaler præcist. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan aftalen opfattes. I denne sag havde udbyderen valgt at komme med eksempler på sliddele, som en hjælp til kunderne til at forstå, hvad der ikke var omfattet af serviceaftale. Dette skabte imidlertid forvirring om, hvorvidt sliddele, der ikke var nævnt, så var omfattet.

Bilbranchens afholder den 28. september et webinar om serviceaftaler

Tilmeld dig
Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret