Fotokredit: GettyImages

10.09.20 Bilbranchen Nyheder

Ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 7. september 2020.

Bekendtgørelsen om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden fastsætter de nærmere rammer for, hvordan Færdselsstyrelsen i praksis kan udøve beføjelsen til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer uden politiets bistand, samt udføre vejsidesyn generelt.

Bekendtgørelsen om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

 • Inspektørers anvisnings- og ledsagelsesret.
 • Krav til inspektører, der udfører syn ved vejsiden.
 • Udvælgelse af køretøjer til syn ved vejsiden.
 • Kontrol af fastgørelse af last.
 • Håndtering af konstaterede mangler.
 • Risikoklassificeringssystem.
 • Samarbejde og udveksling af oplysninger.
 • Straffebestemmelser m.m.

Derudover bliver reglerne om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden samlet i én bekendtgørelse. Færdselsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside oplysninger om de køretøjer, udstyr, farver, logo m.v. samt inspektørernes påklædning, der anvendes i forbindelse med syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden.

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret