Fotokredit: Motorstyrelsen

30.09.20 Bilbranchen Nyheder

Ny release til Motorregistret

Med virkning fra 1. oktober 2020 sættes release 2.41 af Motorregistret i drift. Releasen indeholder bl.a. ændringer vedr. synsvirksomheders autorisering vedr. toldsyn og teknisk omlægning af web-grænsefladen.

Kun autoriserede synsvirksomheder må foretage toldsyn
Motorregistret forberedes til, at det kun er visse synsvirksomheder, der autoriseres til at foretage toldsyn. Autoriseringen varetages af Færdselsstyrelsen. Når Færdselsstyrelsen har fastlagt, hvilke synsvirksomheder der autoriseres, ændres adgangen til funktionerne i Motorregistret.

Refusion ved afbrydelse af forlængede leasingaftaler
Der er blevet foretaget en rettelse til beregning af refusion ved afbrydelse af leasingaftaler, der i løbet af den oprindelige leasingperiode er blevet forlænget. Herved sikres, at refusion for afbrydelse af en forlænget leasingaftale beregnes korrekt.

Tilføjelse af betalingslinje og frist på udsendte breve til ekstraopkrævning af udløbne leasingaftaler
Betalingsinformationer i form af OCR-linje og betalingsfrist er tilføjet i det brev, der sendes ud ved afbrydelse af en udløbet leasingaftale. Betalingsinformationer fremgik ikke tidligere af brevet.

Køretøjer uden målenorm med køreklar vægt over 2.585 kg.
For køretøjer uden målenorm og køreklar vægt over 2.585 kg. fungerer reglerne for den særlige beregning af brændstofforbrug ud fra køreklar vægt og Euronorm nu igen, når køretøjerne bliver oprettet i Motorregistret.

Derfor annulleres den midlertidige løsning “Oprettelse af køretøjer med køreklar vægt over 2.585 kg.", som blev udsendt i marts.

Køretøjer, der er oprettet ud fra ovenstående midlertidige løsning, vil efterfølgende blive rettet af Motorstyrelsen, så de ikke længere står med fejlagtig målenorm og fejlagtigt målt forbrug i Motorregistret.

Beregnet brændstofforbrug "Stor Personbil beboelse og antal passagerer mindre end 9"
Ved oprettelse af “Stor Personbil beboelse og antal passagerer mindre end 9" er det blevet muligt at tilføje oplysninger om brændstofforbrug, altså målenorm og målt forbrug. Dette sikrer, at køretøjerne allerede fra registreringstidspunktet kan få opkrævet korrekt grøn ejerafgift.

Teknisk omlægning af Motorregistrets skærme
I løbet af oktober udfases en teknisk komponent, der håndterer visning af Motorregistrets websider i din browser. Det kan betyde, at du oplever små ændringer i udseendet, men det påvirker ikke Motorregistrets funktioner.

Specifikt er der på fanebladet "Køretøj" nogle felter, der står i en anden rækkefølge, end du er vant til.

Kvalitetssikring
Derudover foretages en del ændringer, som er med til at sikre Motorregistrets stabilitet, og som forbedrer Motorstyrelsens muligheder for at behandle og undgå fejlsituationer. F.eks. vedr.:

  • Reguleringer og refusioner vedr. genberegnede leasingaftaler.
  • Understøttelse af Motorstyrelsens brug af Estimatic - et værktøj til vurdering af et køretøjs markedsværdi.
  • Sikring af den regnskabsmæssige kvalitet af de opkrævninger, der beregnes og udsendes fra motorområdet.
  • Forbedring af stabilitet og effektivitet i driften af Motorregistret.

Opdateringerne foretages i perioden 30. september kl. 19:00-23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold