Fotokredit: Colourbox

16.09.20 Bilbranchen Nyheder

Ophør af krav om bremsedataerklæring

Færdselsstyrelsen ophæver kravet om udstedelse af bremsedataerklæring for køretøjer med typegodkendt bremsesystem, som beskrevet i meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Siden juli 2014 har det for importører af tunge køretøjer været muligt at oprette og registrere de tunge køretøjer i det digitale motorregister på baggrund af et køretøjs typeattest (CoC-dokument). Det var dog et krav, at importøren skulle anmelde en bremsedataerklæring til Færdselsstyrelsen. Reglerne om udstedelse og anvendelse af bremsedataerklæringer har fremgået af Færdselsstyrelsens meddelelse nr. 1982 af 3. juli 2014 som bl.a. beskriver, at for køretøj med trykluftbremser skal en bremsedataerklæring indeholde de relevante bremseoplysninger, som primært skal benyttes i forbindelse med teknisk kontrol af køretøjet.

Ifølge FN-regulativ nr. 13 om bremsekrav til tunge køretøjer, skal de relevante oplysninger til brug ved periodisk syn være frit tilgængelige enten på køretøjet eller på anden vis f.eks. i instruktionsbog, servicelitteratur eller i elektronisk form.

Se mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Meddelelse nr. 2021

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret