Fotokredit: Colourbox

01.09.20 Bilbranchen Nyheder

Optikerkæde har betalt bøde på 300.000 kroner for vildledning

Optikerkæde har betalt 300.000 kr. i bøde for at have vildledt i reklamebreve. Kæden skrev ”50 % på alle glas” i brevene, men oplyste ikke tydeligt nok, at kunderne skulle købe et brillestel for at få rabatten.

Forbrugerombudsmanden meldte i 2018 en optikerkæde til politiet for vildledende markedsføring. Nu har kæden accepteret at betale en bøde på 300.000 kr. Kæden sendte i 2017 reklamebreve ud til en række forbrugere, hvori optikerkæden reklamerede for, at der var 50 pct. rabat på brilleglas. Selve tilbuddet blev vist i en rød boks med stor hvid skrift. Lodret langs højre side af den røde boks stod med væsentlig mindre skrift: ”Gælder til 30.12.17 for alle glas ved køb af stel”.

Forbrugerombudsmanden behandlede sagen efter en klage fra en forbruger. Forbrugeren havde henvendt sig i en af optikerkædens butikker med reklamebrevet i hånden. Først da hun stod i butikken, forstod hun, at rabatten på brilleglassene forudsatte, at hun købte et brillestel til fuld pris. Forbrugerombudsmanden vurderede, at de forbrugere, der modtog reklamebrevet, nemt kunne overse vilkåret om køb af et brillestel til fuld pris.

Forbrugere skal klart og tydeligt kunne se og forstå, hvad det er, de bliver tilbudt i en reklame. Hvis reklamen fremstår som et bedre tilbud, end det reelt er, vil det være vildledende markedsføring. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen

Reglerne findes i markedsføringslovens §§ 5 og 6, som omhandler vildledende markedsføring.

5 har følgende ordlyd:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:

 1. Produktets eksistens eller art,
 2. de væsentligste egenskaber ved produktet,
 3. omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces,
 4. erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter,
 5. prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel,
 6. behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,
 7. den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,
 8. forbrugerens rettigheder,
 9. den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af, eller
 10. forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.”

6, stk. 1, har følgende ordlyd:

”§ 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Det fremgår af § 8, at det er en betingelse for at have handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold