Fotokredit: Colourbox

11.09.20 Bilbranchen Nyheder

Større tryghed om nye regler for godkendelse af køretøjer

Den 1. september 2020 trådte de nye regler om godkendelse af nye køretøjer i kraft. Bilbranchens dialog med Færdselsstyrelsen har nu givet bedre afklaring og større tryghed i forhold til de nye regler om godkendelse af opbyggede køretøjer.

Den nye lov om godkendelse og syn af køretøjer (synsloven) er nu trådt i kraft. Der har hidtil været flere uklarheder ved de nye godkendelsesprocesser. Bilbranchens dialog med Færdselsstyrelsen har nu givet bedre afklaring og større tryghed i forhold til de nye regler om godkendelse af opbyggede køretøjer.

I forlængelse af at synsloven blev vedtaget den 25. juni 2020, inviterede Færdselsstyrelsen Bilbranchen til et dialogmøde. Formålet var bl.a. at give branchen mulighed for at få evt. usikkerheder afklaret og tale om den videre proces med de kommende bekendtgørelser. Mødet blev afholdt den 9. september 2020 hos Ejner Hessel A/S i Brande, hvor Bilbranchen og tekniske medarbejdere hos Ejner Hessel A/S fremlagde en række punkter, vi ønskede afklaring omkring. Denne afklaring fik vi også.

Individuelle godkendelser eller små serier?
En af de store usikkerheder ved de nye regler har været, hvornår godkendelser kan ske som godkendelse af små serier, og hvornår det vil være en individuel godkendelse. Det vil bl.a. have betydning, da udgifterne pr. køretøj vil være lavere, hvis de kan godkendes i små serier.

Efter mødet med Færdselsstyrelsen er Bilbranchen langt mere tryg ved de nye regler, da det forventes, at rigtig mange af opbyggernes lastbiler vil kunne godkendes i små serier.

Godkendelse af små serier dækker ikke kun godkendelse af allerede bestilte identiske lastbiler. Når opbyggerne har fået godkendt små serier, vil det også være en forhåndsgodkendelse af fremtidige lignende lastbiler. Ved godkendelse af små serier kan de enkelte lastbiler også variere. Små serier vil således dække et nærmere angivet spænd. Der kan eksempelvis være et spænd i totalvægt, totallængde, akselafstand og antal aksler.

Når en forhandler har fået godkendt små serier, vil fremtidige lastbiler, der holder sig inden for det angivne spænd være automatisk godkendt. Lastbilen skal herefter blot indregistreres i motorregisteret for at kunne sendes på gaden. Men disse lastbiler skal hverken forbi en teknisk tjeneste eller Færdselsstyrelsen. Forhandlerne er selvfølgelig forpligtet til at opbevare relevant dokumentation for, at lastbilen overholder kravene. Forhandlere står selv på mål for, at lastbilen er i overensstemmelse med godkendelsen af de små serier.

For at sikre, at forhandlerne opbygger lastbiler i overensstemmelse med godkendelsen af små serier, vil de tekniske tjenester lave løbende kontrol, ved at besøge forhandlerne enten ved planlagte eller uanmeldte besøg.

På årsbasis vil små serier kunne dække et større antal lastbiler. I følge forordningen er der mulighed for helt op til 250 lastbiler pr. år for nationale godkendelser af små serier, og helt op til 500 lastbiler for EU-godkendelser. En forhandler skal i løbet af et år således sælge et stort antal lignende lastbiler for at opbruge kvoten i små serier.

En forhandler kan også få godkendt flere små serier, der hver især dækker forskellige spænd. På den måde kan forhandleren have et antal små serier, der samlet dækker størstedelen af de lastbiler der sælges. Det vil herefter kun være relevant med en individuel godkendelse, hvis der tale om en særligt opbygget lastbil, der afviger fra lastbilerne under de små serier. Bilbranchen vurderer umiddelbart, at dette for langt størstedelen af de autoriserede lastbilforhandlere vil være mere undtagelsen end reglen.

Udgifter ved godkendelse
Da der har været bekymring for, at et stort antal lastbiler skulle igennem en individuel godkendelse, har der også været bekymring for, at udgifterne til godkendelse vil være store. Da forhandlerne kan få godkendt størstedelen af deres lastbiler gennem godkendelse af små serier, vil udgifterne til godkendelse også kunne blive fordelt ud på mange lastbiler. Forhandlerne vil også kunne drøfte justeringer af lastbilen med kunden, hvis den bestilte lastbil ikke er dækket af en af forhandlerens små serier. På sigt vil det også være muligt for forhandleren at strømline sin ordrebog i langt højere grad end i dag. Bilbranchen forventer således, at der vil være et begrænset omfang af ekstraudgifter på de enkelte lastbiler som følge af den nye godkendelsesproces.

Lastbil med lad, presenning eller kran – kan det være samme serie?
Ja, lastbiler med lad, presenning eller kran, kan være dækket af samme små serier.

Når opbyggeren får leveret et incomplete køretøj, er det i udgangspunktet uden betydning, hvordan køretøjet bliver opbygget, så længe køretøjet holder sig inden for det angivne spænd i de små serier, og i øvrigt overholder reglerne om dimensioner m.v. Det er således uden betydning, om lastbilen bliver opbygget med lad, presenning eller kran. Hvis der bliver monteret en kran på lastbilen, skal denne selvfølgelig overholde de tekniske krav til kraner. Selve kranen er imidlertid uden for Færdselsstyrelsens område og således uden betydning for selve godkendelsen af køretøjet.

Forbered små serier allerede nu
Frem til udgangen af 2021 vil det fortsat være muligt at få godkendt opbyggede køretøjer efter de hidtidige regler. Fra 1. januar 2022 skal alle nye køretøjer godkendes som små serier eller som en individuel godkendelse.

Det er allerede nu muligt at få godkendt små serier i Danmark. Bilbranchen anbefaler derfor, at forhandlere allerede nu begynder arbejdet med at identificere varianter af lastbiler med henblik på at få godkendt små serier, så dette er klart fra den 1. januar 2022.

Godkendelse af små serier skal ske ved, at en eller flere varianter af lastbilerne bliver kontrolleret ved en teknisk tjeneste og herefter godkendt ved Færdselsstyrelsen. Der er endnu ingen tekniske tjenester i Danmark, men de første tekniske tjenester forventes snart at blive godkendt i Danmark. Indtil videre skal godkendelse af små serier ske gennem tekniske tjenester i f.eks. Tyskland eller Sverige, der også bliver anerkendt af Færdselsstyrelsen.

Nogle forhold skal kontrolleres og dokumenteres af den tekniske tjeneste. Der vil dog også være en række forhold, der eksempelvis kan blive dokumenteret af opbyggeren selv. De nærmere regler herom fremgår af bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1269 af 28/08/2020 om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Ibrugtagne køretøjer
Reglerne for godkendelse af ibrugtagne køretøjer, der er konstruktivt ændret, er ikke omfattet af reglerne, der trådte i kraft den 1. september 2020. Godkendelse af disse vil fortsætte efter de hidtidige regler. Et køretøj vil anses for ibrugtaget, når det er indregistreret. Færdselsstyrelsen forventer at have det første udkast til regler for godkendelse af ibrugtagne køretøjer klar i foråret 2021.

Spørgsmål om de nye regler
Hvis I som opbygger har spørgsmål til de nye regler for godkendelse af køretøjer, er I velkommen til at kontakte Bilbranchen.

Relateret indhold