Fotokredit: Colourbox

02.09.20 Bilbranchen Nyheder

Udbud: En guide og en vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en guide til virksomheder, der kort og godt beskriver, hvordan et ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument) skal udfyldes. Samtidig udgives en vejledning om eCertis, som bruges til at identificere dokumentation, der skal vedlægges ansøgninger og tilbud i et andet EU-medlemsland.

ESPD står for det fælles europæiske udbudsdokument. Det er en egenerklæring, som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning beskriver, hvordan et ESPD skal udfyldes. Guiden ”ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument” giver på ni illustrative sider en gennemgang af, hvilke oplysninger virksomheder skal erklære, når de deltager i udbud af offentlige opgaver. Er det første gang, virksomheden skal deltage i et udbud, kan guiden være meget behjælpelig. Den tager nemlig udgangspunkt i spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra andre virksomheder, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes. I guiden er der f.eks. svar på helt enkle spørgsmål som, hvor man finder ESPD’et og mere komplicerede som, hvad det betyder at basere sig på andre i udbud, og om underleverandører skal aflevere et ESPD, når man er flere om at løse en opgave. 

Hent guiden

Download

eCertis er et online informationssystem, som kan vise de forskellige certifikater til dokumentation for udelukkelse og egnethed ved udbudsprocedurer rundt om i EU. Databasen kan både bruges af ordregivere og af ansøgere/tilbudsgivere. I udbud, hvor ansøgere eller tilbudsgivere fra andre EU-medlemslande deltager, kan ordregivere anvende Europa-Kommissionens online database eCertis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater. Som ansøger eller tilbudsgiver kan eCertis bruges til at identificere dokumentation, der skal vedlægges ansøgninger og tilbud i et andet EU-medlemsland. eCertis har et dansk interface og udvidede søgemuligheder. Det er udformet som et opslagsredskab, og oplysningerne i systemet opdateres af de nationale myndigheder i de enkelte EU-medlemslande.

Vejledning til eCertis – Sådan virker det

Vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver en grundig gennemgang af, hvordan du finder frem til de rette udenlandske certifikater i databasen

Download vejledningen
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold