15.01.21 Bilbranchen Nyheder

Branche- og forhandlerforeninger må ikke fastsætte handelsbetingelser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage fra en virksomhed over en brancheforening. Klagen vedrører bl.a. en mulig vedtagelse i brancheforeningen om, at medlemmerne skal undlade at anvende såkaldte ”no-cure no-pay”.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder styrelsen anledning til at gøre den konkrete brancheforening opmærksom på, at der forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Det konkurrenceretlige aftalebegreb fortolkes bredt og omfatter både mundtlige og skriftlige aftaler, udtrykkelige og stiltiende aftaler samt f.eks. ”gentlemens agreements”. Ikke enhver tilkendegivelse udgør aftaler i konkurrencelovens forstand. Der vil dog foreligge en vedtagelse i konkurrencelovens forstand, hvis en brancheorganisation eller forhandlerforening har tilsigtet, at en given information skal være anvendelig til at koordinere medlemmernes adfærd.

Brancheforeninger repræsenterer uafhængige virksomheder, der oftest er konkurrenter. Brancheforeninger skal være særligt opmærksomme på konkurrencereglerne, hvis den information, som brancheforeningen stiller til rådighed for medlemmerne, vedrører konkurrenceparametre. Konkurrenceparametre er forhold, som virksomhederne under normale omstændigheder vil konkurrere på i et effektivt marked. Konkurrenceparametre er typisk knyttet til oplysninger, der vedrører priser, produktion, salg og omkostninger. Konkurrenceparametre kan også vedrøre andre kommercielle vilkår, f.eks. forretningsvilkår vedr. leveringstid, kvalitet, service, returret, afhjælpning af mangler, ansvarsfraskrivelse osv. Det vil i sidste ende bero på en konkret vurdering, om sådanne kommercielle vilkår rent faktisk udgør et konkurrenceparameter. Vurderingen af, om der er tale om et konkurrenceparameter, vil altid af hænge af de konkrete markedsforhold og den konkrete situation. På samme måde kan oplysninger om ikke-prisrelaterede konkurrenceparametre være ekstra vigtig på markeder, hvor muligheden for at konkurrere på prisen er begrænset.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper i sagen, at hvis en brancheforening vedtager retningslinjer eller iværksætter andre tiltag, som normerer de enkelte branchemedlemmers forretningsbetingelser om, på hvilke betingelser en medlemsvirksomhed må give rabat eller helt undlade at kræve betaling, kan det udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven. Det skal til enhver tid være op til den enkelte medlemsvirksomhed hvilken pris medlemmet vil opkræve hos sine kunder.

Sagen giver Bilbranchen anledning til at minde om, at reglerne også gælder for forhandlerforeningernes aktiviteter og Bilbranchen opfordrer til, at man i de enkelte forhandlerforeninger har fokus på, at overholde reglerne. DI har udviklet materiale, som forhandlerforeningerne kan anvende til sikring af, at konkurrencereglerne overholdes. Materialet er kun for medlemmer af DI:

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI

Compliance program
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret