Fotokredit: Bilbranchen

07.01.21 Bilbranchen Nyheder

Overgangsordning – proces

Bilbranchen har bedt Motorstyrelsen præcisere, hvornår dokumentation for bindende aftaler skal være indsendt.

Motorstyrelsen har i nyhedsbrev fra 18. december oplyst følgende om overgangsorndingen:
”Anvendelse af overgangsordningen forudsætter, at:

  • der indsendes dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest i forbindelse med registreringen af køretøjet, og at
  • der senest i forbindelse med anmodningen om registrering indsendes en anmodning til Motorstyrelsen om, at de hidtil gældende regler ønskes anvendt.

Det er som udgangspunkt Motorstyrelsen, der skal foretage afgiftsberigtigelse og registrering af disse køretøjer. Virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (selvanmeldere), kan dog selv foretage registreringen og angive registreringsafgiften for disse køretøjer, men skal også, inden afgiften angives, indsende en erklæring om anvendelse af de hidtil gældende regler og dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest den 17. december 2020. Dette skal ske, inden køretøjet anføres på virksomhedens månedsangivelse.

Dokumentation mv. indsendes via TastSelv Erhverv, Vælg  Bil  og  motor  og  Bindende købsaftale.”

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at afgiften i denne sammenhæng angives på det tidspunkt, hvor køretøjet sættes på månedsangivelsen, ikke det tidspunkt hvor månedsangivelsen lukkes. Det vil sige, at det typisk er umiddelbart inden, at registreringen foretages.

Formålet med afsnittet er at tydeliggøre, at selvanmeldere godt selv kan registrere disse køretøjer samt forudsætningerne herfor. Udgangspunktet var nemlig - i overensstemmelse med tidligere lovforslag - at det kun skulle være Skatteforvaltningen, der kunne registrere køretøjer omfattet af overgangsordningen. Denne gang kan selvanmeldere godt selv registrere køretøjerne, forudsat de opfylder betingelserne, som grundliggende svarer til dem, der gælder for ikke-selvanmeldere.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret