Fotokredit: Colourbox

28.10.21 Bilbranchen Nyheder

Ældre lastbiler slipper for bøder i miljøzoner trods nye og skrappere krav

Efter nytår skærpes kravene til lastbiler og busser i miljøzonerne. Det har skabt usikkerhed om teknikken bag bødeudstedelser, men et nyt svar slår fast, at visse ældre typer busser og lastbiler alligevel må køre i zonerne.

Den 1. januar 2022 træder nye og skrappere regler i miljøzonerne i kraft. Det rammer de busser og lastbiler, som er indregistreret før 2015, og som ikke har monteret et partikelfilter – i praksis alle andre køretøjer end Euro VI-køretøjer, som ikke har et partikelfilter. Disse køretøjer vil få bøder, når de elektroniske nummerpladeaflæsere spotter dem i zonerne.

De nye regler har imidlertid skabt en del forvirring og usikkerhed om, hvorvidt man pga. dårlig teknik bag aflæserne alligevel kunne blive ramt af bøder på ellers ”lovlige” køretøjer. Det skyldes, at Euro VI-køretøjer, som er solgt og indregistreret før 2015, men som ved indregistreringen ikke aktivt har oplyst DMR (Motorregistret), at køretøjet er monteret med partikelfilter, idet køretøjerne allerede fra produktionen er udstyret med filteret, kunne havne i en gråzone i systemet. Ifølge bilstatistik.dk drejer det sig om ca. 3.700 Euro VI-lastbiler og ca. 500 Euro VI-busser, som er nyregistreret i Danmark i perioden før 1. januar 2015. Der er ikke tal for, hvor mange af disse, der ikke har oplyst om partikelfilter i DMR.

På baggrund af en række henvendelser fra Bilbranchens medlemmer, har Bilbranchen kontaktet Sund & Bælt, der administrerer miljøzonerne for Miljøstyrelsen, og som i et svar forsikrer, at der er taget højde for gråzone-problemet omkring køretøjer indregistreret før 2015.

Sund & Bælt skriver:
”Systemet ER indrettet til at tage højde for Euro VI, såfremt det står i DMR … Det betyder, at hvis lastbilen/bussen er Euro VI i DMR, så tager aflæserne højde for dette og vil IKKE udstede et bødeforlæg, uanset første registreringsdato og hvorvidt der er et partikelfilter monteret, da kravet om partikelfilter anses for at være opfyldt for Euro VI-lastbiler/busser. Dette gælder dog KUN tunge køretøjer. Varebiler SKAL stadig have et partikelfilter monteret OG registreret i DMR, hvis de er ældre end de gældende skæringsdatoer uanset varebilens euronorm.”

Du kan læse mere om miljøzonekravene på

Miljøzoner.dk
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold