15.02.21 Bilbranchen Nyheder

Konstruktivt betinget eller fejl?

I en sag ved Ankenævn for biler var bilen udstyret med cylinderfrakobling, hvilket forsagede rystelser i bilens chassie. Kunden ønskede købet ophævet, da han ikke var oplyst om cylinderfrakoblingen. Forhandler oplyste, at det var sådan bilen var konstrueret. Afgørelsen lød, at der ikke var fejl ved bilen.

I en sag ved Ankenævn for biler havde en kunde købt en Ford Focus 1.0 Ecoboost stationcar. Kunden oplevede rystelser ved bilen, der skyldtes, at bilen var udstyret med cylinderfrakobling. Kunden klagede over dette, og ønskede købet ophævet, da han ikke var informeret om rystelserne ved købet af bilen.

Forhandleren oplyste til kunden, at cylinderfrakoblingen på bilen er en del af motorens opsætning. Det var gjort for at leve op til kravene for forbrug og udledning (Euronormerne).

Ved Ankenævn for biler blev bilen undersøgt af en sagkyndig, der udtalte, at forholdet utvivlsomt var konstruktivt betinget. Systemet er udtænkt som en konstruktion til at nedbringe brændstofforbruget og CO2-udledningen. Den ujævne motorgang, der kunne konstateres under besigtigelsen, udgjorde ikke en fejl på motoren, men var en konsekvens af en tekniske løsning, der var anvendt for at miljø-/energioptimere motoren. Den sagkyndige udtalte endvidere, at de konstaterede forhold, ikke lå ud over hvad man som forbruger kan forvente af en tidssvarende bil.

På den baggrund vurderede nævnet, at der ikke var fejl ved motoren, og at den fungerer som på andre tilsvarende biler, ligesom de anførte rystelser ikke havde et sådant omfang eller niveau, at det i sig selv kunne anses som en mangel. Kunden fik derfor ikke medhold i klagen.

Bilbranchens bemærkninger
Biler er en kompleks vare, hvor producenten af bilen foretager en række valg i forhold til, hvordan bilen konstrueres.

Sagen viser, at konstruktive valg, der ikke genfindes i alle biler, ikke i sig selv medfører, at bilen er mangelfuld. Kun hvis konstruktionen medfører rystelser eller andet, der ligger ud over, hvad man må forvente, kan det betyde, at det kan anses for en fejl.

Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret