Fotokredit: Colourbox

22.03.21 Bilbranchen Nyheder

Ankenævn for biler behandler ikke private handler

Ankenævn for biler kan behandle klager fra forbrugere over erhvervsdrivende. Det betyder, at ankenævnet som udgangspunkt ikke kan behandle sagen, hvis bilen er handlet mellem to private. Heller ikke selvom en forhandler tidligere har solgt bilen til eller repareret bilen for den private sælger.

I en sag ved Ankenævn for biler havde klageren købt en bil af en anden privatperson. Forud for købet konstaterede klageren, at motorlampen lyste. Klageren aftalte derfor med den private sælger, at han skulle få en forhandler til at kigge på bilen og få bilen lavet. Dette gjorde den private sælger, hvorefter klageren hentede bilen hos den private sælger.

Efterfølgende oplevede klageren problemer med de dele, der blev repareret forud for købet. Det endte med, at han oprettede en sag mod forhandleren ved Ankenævn for biler, hvor klager krævede, at forhandleren skulle betale 4.000 kr. som følge af den angiveligt mangelfulde reparation.

Et flertal i ankenævnet udtalte, at der ikke forelå et aftaleforhold mellem klager og forhandleren. Ankenævnet kan alene behandle tvister, der rejses af en forbruger vedr. køb og reparation af privatejede biler hos en her i landet etableret ny- eller brugtbilhandler eller reparatør, jf. § 2, stk. 1, i ankenævnets vedtægter. Ankenævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle klagen.

Et mindretal tog ikke stilling til selve kompetencespørgsmålet, men kunne ikke give klageren medhold, da bilen var repareret, og ankenævnet derfor var afskåret fra at lade bilen vurdere af en sagkyndig og vurdere, om forhandleren havde begået fejl.

Ankenævnet har tidligere også afvist tilsvarende sager, hvor klagen vedrørte selve købet af bilen.

I en tidligere sag, hvor indklagede forhandler oprindeligt havde solgt bilen lød ankenævnets begrundelse, at klageren ikke havde købt bilen af indklagede, men efter det oplyste af et familiemedlem. Ankenævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle klagen.

Bil-branchens bemærk-ninger

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at de nævnte sager alene tager stilling til, om ankenævnet kan behandle sagerne. Dette spørgsmål er reguleret af ankenævnets vedtægter.

Det bemærkes, at ankenævnet vil kunne behandle en sag, hvis den indklagede har udstedt en garanti.

Selvom ankenævnet ikke kan behandle en sag, kan en senere privat køber i nogle tilfælde dog stadig rette krav mod den oprindelige forhandler. Det kan være tilfældet, hvis den oprindelige købers reklamationsret stadig gælder, altså det er under to år siden forhandleren selv solgte bilen. Hvis en privatperson i sådanne tilfælde vil oprette en sag mod forhandleren, vil det skulle ske ved domstolene.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold