Fotokredit: Getty Images

22.03.21 Bilbranchen Nyheder

Forsyningsselskab havde koordineret priser ulovligt

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man taler om med sine konkurrenter. Østre Landsret har stadfæstet, at det var ulovligt, da et forsyningsselskab sammen med to konkurrenter og en brancheforening koordinerede priser på serviceydelser.

Et forsyningsselskab og to konkurrenter, der samtidig var underleverandører til forsyningsselskabet, har sammen med deres brancheforening koordineret abonnementspriser på serviceydelser.

De involverede parter aftalte i 2014 sammen med brancheforeningen, at forsyningsselskabets slutbrugerpriser på serviceydelser skulle stige, så konkurrenterne og en række andre servicepartnere fik mulighed for at hæve deres abonnementspriser.

I 2016 afgjorde Konkurrencerådet, at det var i strid med konkurrencelovens forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler. Rådets afgørelse blev i første omgang stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Herefter ankede forsyningsselskabet sagen til Sø- og Handelsretten, som ligeledes stadfæstede, at priskoordineringen var ulovlig. Dommen blev anket videre til Østre Landsret, som nu også har stadfæstet den.

I sin dom skriver Østre Landsret blandt andet:
”Landsretten finder Konkurrencerådets vurderinger velunderbyggede og kan i det hele tiltræde disse.

Landsretten finder herved, at principaftalens pkt. 6 efter sit indhold, formål og den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgik, som antaget af Konkurrencerådet, må anses for en horisontal aftale om koordinering af slutbrugerpriser af en art, som efter erfaringen og fast konkurrenceretlig praksis som klart udgangspunkt må anses for konkurrencebegrænsende.”

Østre Landsret fastslår altså, at forsyningsselskabet overtrådte konkurrenceloven, da selskabet koordinerede abonnementspriser på serviceydelser med to konkurrenter og med en brancheforening. Det kan have betyder højere priser for husstande i store dele af Danmark.

Den ulovlige aftale indebar bl.a., at forsyningsselskabet fastsatte sine egne abonnementspriser på en måde, så konkurrenterne i serviceleddet kunne hæve deres abonnementspriser. Dermed blev konkurrencen mellem udbyderne begrænset.

Konkurrencerådet har anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold