Fotokredit: Pexels

12.09.23 DI Bilbranchen Nyheder

Skal genopbyggede biler også toldsynes?

Motorstyrelsen forklarer reglerne for værdifastsættelse og toldsyn af køretøjer, der er genopbygget efter totalskade.

Hvad er et genopbygget totalskadet køretøj?
Et køretøj betegnes som genopbygget totalskadet, når alle punkter nedenfor er opfyldt.

  • Køretøjet genopbygges efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.
  • Køretøjet er omfattet af en skadesforsikring.
  • Udgiften til udbedring af skaden overstiger visse procentgrænser, som er fastsat i registreringsafgiftslovens § 7. Procentgrænserne afhænger af køretøjstypen. Grænsen for f.eks. motorcykler og personbiler er 75 pct.

Et genopbygget totalskadet køretøj kan efter genopbygningen kun registreres igen, hvis der betales registreringsafgift på ny. Værdifastsættelsen kan kun foretages af Motorstyrelsen.

Det fremgår af § 39, nr. 3, i bekendtgørelse om registreringsafgift (bekendtgørelse nr. 1030 af 25. maj 2021), at virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (selvanmeldere), ikke kan foretage denne værdifastsættelse.

Motorstyrelsens sagsbehandlingstid
Motorstyrelsens sagsbehandlingstid for forskellige værdifastsættelser kan findes på siden   Sagsbehandlingstider.

Det vil fremgå af afgørelsen fra Motorstyrelsen, at afgørelser om værdifastsættelse af brugte køretøjer er gyldige i tre måneder, efter afgørelsen er modtaget.

Har man som selvanmelder et køretøj til salg, der er genopbygget efter totalskade, er det muligt at anmode Motorstyrelsen om en værdifastsættelse, selvom køretøjet ikke er solgt.

Hvis køretøjet sælges inden for tre måneder, kan man vælge at betale den afgift, som fremgår af afgørelsen. Sælges køretøjet ikke inden for tre måneder, kan man blot undlade at betalte afgiften. I så fald kan der eventuelt anmodes om en ny værdifastsættelse, som igen vil være gyldig i tre måneder.

Toldsyn af køretøj og muligheden for fradrag
For køretøjer, som er genopbygget efter totalskade, gives normalt et skønsmæssigt fradrag i handelsprisen på fem pct. Fradraget kan dog efter en konkret vurdering være både lavere eller højere.

Fradraget gives, fordi et køretøj, som tidligere har haft væsentlige skader, normalt vil være mindre værd end et køretøj, der ikke tidligere har været skadet.

Motorstyrelsen har modtaget flere henvendelser fra selvanmeldere, som fejlagtigt har troet, at fradraget kun kan gives, hvis køretøjet på tidspunktet for anmodning om værdifastsættelsen har et gyldigt toldsyn. Det vil sige, at køretøjet skal være toldsynet senest fire uger, før selvanmelder anmoder om værdifastsættelse.

Dette er ikke korrekt. Fradraget gives, uanset om køretøjet er toldsynet eller ej på tidspunktet for anmodningen om værdifastsættelse.

Motorstyrelsen bemærker, at der for disse genopbyggede køretøjer generelt ikke er krav om toldsyn. Krav om toldsyn gælder kun for brugte køretøjer, som skal registreres i Danmark første gang. Det er derfor ikke nødvendigt at toldsyne et køretøj, der tidligere har været indregistreret i Danmark, og som er genopbygget efter totalskade.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold