Colourbox
12.02.24 DI Bilbranchen Nyheder

Kommuner får mulighed for at indføre nulemissionszoner

En ny aftale giver kommuner mulighed for at oprette zoner, hvor der kun er adgang for fossilfrie køretøjer.

Der kan i fremtiden være adgang forbudt for køretøjer med forurenende udstødning i afgrænsede områder i de danske byer. En ny aftale indgået mellem regeringen og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet giver nemlig kommunerne mulighed for at indføre nulemissionszoner. Allerede nu er flere borgmestre i de store byer positive over for muligheden.

Regeringen og aftalepartierne lægger op til, at kommunalbestyrelserne kan vælge mellem to typer af nulemissionszoner – en, som omfatter persontrafik eller en, som omfatter al trafik inklusive varetransport.

Nulemissionszonerne skal mindske støj- og luftforurening lokalt, samtidig med, at det, ifølge aftalepartierne, vil styrke den grønne omstilling og give øget incitament til at købe elbiler blandt de danskere, der påvirkes af nulemissionszonerne.

Der findes i forvejen miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus Kommuner, som stiller miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser varebiler og personbiler.

For at kommunerne kan få mulighed for at lukke af for benzin- og dieselbiler i bestemte bydele, kræver det en lovændring, som et bredt flertal af partier på Christiansborg er blevet enige om at gennemføre.

Lovforslaget ventes at blive fremsat i efteråret.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold