ColourBox
03.05.24 DI Bilbranchen Nyheder

Vejledning om indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser

Fra januar 2025 træder nye regler i kraft om afgifter baseret på køretøjers CO2-emissionsklasse. Du finder her vejledning til indplaceringen af lastbiler i CO2-klasserne.

Vejledningen indeholder en dybdegående beskrivelse af reglerne for indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser, og den henvender sig bredt til aktørerne inden for vejgodstransporten i Danmark.

Vejledningen er alene Færdselsstyrelsens fortolkning af reglerne og er baseret på relevante fortolkningsbidrag fra øvrige involverede styrelser.  

Emissionsklasser

Medlemsstaterne skal indplacere

  • konventionelle lastbiler med forbrændingsmotor i CO2-emissionsklasserne 1, 2 og 3
  • ”lavemissionslastbiler” i CO2-emissionsklasse 4
  • ”nulemissionslastbiler” i CO2-emissionsklasse 5

Se vejledning om CO2 emissionsklasser

Baggrund

Fra den 1. januar 2025 skal der betales afgift for lastbiler og køretøjskombinationer efter CO2-emissionsklasser, jf. § 5 i vejafgiftsloven.

Emissionsklasserne følger EU-direktivet om afgifter på køretøjer for benyttelse af vejinfrastrukturer (eurovignetdirektivet).

Med ændringen af eurovignetdirektivet er medlemsstaterne ansvarlige for, at afgiftssatserne i vejafgiftsordninger på deres vejnet afspejler lastbiltrafikkens klimabelastning.

Læs mere om vejafgiftsloven

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold