FreePik.com
12.06.24 DI Bilbranchen Nyheder

Straftold tættere på

EU-Kommissionen har konkluderet, at produktionen af elbiler i Kina nyder godt af statsstøtte, og dermed udgør en unfair konkurrence for europæisk producerede elbiler.

EU-Kommissionen har den 12. juni offentliggjort størrelsen af ​​den foreløbige straftold, som skal pålægges ved import af elbiler fra Kina. Hvis drøftelser med de kinesiske myndigheder ikke fører til en effektiv løsning, vil denne foreløbige straftold blive indført fra den 4. juli på den måde, som toldmyndighederne i hver medlemsstat fastsætter.

Den individuelle told, som Kommissionen vil pålægge tre kinesiske producenter, der er undersøgt nærmere i processen, vil være:

  • BYD: 17,4 pct.
  • Geely: 20 pct.
  • SAIC: 38,1 pct.

Elbilproducenter i Kina, som har samarbejdet med EU-Kommissionen i undersøgelses-processen, men som ikke er undersøgt nærmere, vil blive pålagt en told på 21 pct.

Alle andre elbilproducenter i Kina, som ikke samarbejdede med EU-Kommissionen i undersøgelsen, vil blive pålagt 38,1 pct. straftold.

Straftolden lægges oven i den gældende toldsats på 10 pct. 

Straftolden træder ikke i kraft her og nu. 

De involverede producenter i Kina har nu mulighed for at give kommentarer til de beregnede satser. Senest den 4. juli 2024 vil EU-Kommissionen offentliggøre en forordning, der i detaljer forklarer baggrunden for det fastsatte toldniveau. Straftolden vil træde i kraft dagen efter offentliggørelsen – men vil først blive opkrævet efterfølgende.

Fra dagen efter offentliggørelsen skal betaling af den midlertidige told pålægges importerede køretøjer på en måde, der fastsættes af toldvæsenet i hver medlemsstat, f.eks. gennem importørens udstedelse af en garanti. Straftolden vil kun blive opkrævet, hvis, og når, der indføres endelig told.

Offentliggørelsen af den foreløbige straftold er i første omgang kun udtryk for information. En eventuel opkrævning med tilbagevirkende kraft af tolden på import, der er registreret 90 dage før datoen for indførelsen af ​​den midlertidige straftold (f.eks. fra den 5. april 2024, hvis tolden træder i kraft den 5. juli 2024), vil blive behandlet på et senere tidspunkt af EU-Kommissionen.

Se EU-Kommissionens Q&A her: Imports of subsidised electric cars from China (europa.eu)

Se listen over kinesiske elbilproducenter her

Hent dokument
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold