Colourbox
12.11.19 Bilbranchen Nyheder

Klimapartnerskaber lanceres

Regeringen præsenterer onsdag den 13. november 2019 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. De enkelte sektorer skal samarbejde om, hvordan deres sektor kan reducere drivhusgasudledningerne. Klimapartnerskabet for landtransport omfatter alene den tunge transport.

Statsministeren præsenterer onsdag den 13. november 2019 13 klimapartnerskaber. Partnerskaberne er udmøntningen af de brancherettede indsatser, statsministeren nævnte på DI’s Topmøde i september, at regeringen ville tage initiativ til i forbindelse med at nå målsætningen om at reducere drivhusgasudledningerne i Danmark med 70 pct. inden 2030.

På transportområdet er det blevet til tre partnerskaber, nemlig luftfart, landtransport og shipping. Partnerskabet for landtransport vil alene adressere den tunge transport, og Bilbranchen vil søge indflydelse på arbejdet i partnerskabet i samarbejde med DI Transport, der repræsenterer vognmænd i Danmark.

Derimod blev det som ventet ikke til et partnerskab for at nedbringe CO2-udledningen for personbiler, da regeringen skønner, at dette arbejde allerede varetages i kommissionen for grøn omstilling af personbiler. Bilbranchen vil løbende orientere medlemmerne om arbejdet i klimapartnerskabet for landtransport.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk