Colourbox
16.12.19 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen skærper tonen om sikkerhedsstillelsen

I 2017 stod den daværende Regering og Dansk Folkeparti bag en politisk aftale om omlægning af bilafgifterne – L4 - Bilbranchen mener, at Motorstyrelsen har overimplementeret de regler, aftalepartierne stod bag og som Folketinget har vedtaget. Resultatet er dermed blevet et andet end hensigten bag aftalen.

Bilbranchen tager nu fat i partierne bag L4. Selvanmelderne i nybilbranchen, der på vegne af staten opkræver registreringsafgift ved salg af nye biler til hr. og fru Jensen og danske virksomheder og som IKKE giver anledning til nogen udfordringer med regelefterlevelsen røg alligevel med i gryden, da politikerne under henvisning til et ønske herom fra leasingselskaberne med L4 fik forhøjet deres sikkerhedsstillelse med 300.000 kr. til 500.000 kr. Hovedformålet med L4 var ellers foruden billigere og sikrere biler at stramme afgiftsreglerne for leasingbiler. Med L4 fulgte en eksplicit hjemmel til, at SKAT kan fastsætte en højere sikkerhedsstillelse end minimumsikkerhedsstillelsen. De kriterier, som SKAT i så fald skal lægge til grund ved fastsættelsen af størrelsen af sikkerhedsstillelsen, blev præciseret direkte i loven.

Muligheden for at kræve en højere sikkerhedsstillelse er nu eksekveret gennem Motorstyrelsens styresignal om en trappemodel, hvor lovens ”kan” er blevet til ”skal”. Det betyder, at stort set samtlige nybilforhandlere skal stille en væsentlig øget sikkerhed, som for mange udløser øgede finansielle omkostninger. Folketinget vedtog således at sikkerhedsstillelsen efter registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2 kan forhøjes som følge af afgiftstilsvarets størrelse eller andre risikofaktorer. I Motorstyrelsens hænder er dette imidlertid blevet til at sikkerhedsstillelsen altid skal forhøjes som følge af afgiftstilsvarets størrelse og at det yderligere kan forhøjes som følge af andre risikofaktorer. Enten/eller er dermed blevet til både/og.

En hel nybilbranche bliver kort sagt pålagt omkostninger, som skyldes en hel anden målgruppe, end man har ønsket at regulere, på en måde som efter Bilbranchens vurdering ikke har hjemmel i loven og som i den grad savner både dokumentation og proportionalitet.

Budskabet, som Bilbranchen går til politikerne med, er således, at Folketinget har vedtaget ét, men at branchen har fået noget andet.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold