Getty Images
06.12.19 Bilbranchen Nyheder

Detaljer om finanslovens ændringer for genberegnede firmabiler

Der er nu fremsat lovforslag om de dele af finanslovsaftalen for 2020, der vedrører stramning af beskatningen af genberegnedes firmabiler.

Det foreslås at tilpasse reglerne for beskatning af fri bil, så der ved beskatning af en fri bil, der har fået genberegnet den registreringsafgiftspligtige værdi, tages udgangspunkt i den nye, genberegnede værdi ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Justeringen af beregningsgrundlaget for fri bil omfatter alle de biler, der er omfattet af genberegningspligten. Dvs. leasingbiler, udlejningsbiler og forhandlernes biler (demobiler, udlejningsbiler, værkstedsbiler, lånebiler, firmabiler osv.).

Formålet med lovforslaget er at sikre, at der i beskatningsgrundlaget for biler, der stilles til rådighed som fri bil for en ansat, og som har fået genberegnet den afgiftspligtige værdi, tages højde for den højere værdi, som en genberegnet afgiftspligtig værdi er udtryk for. Ændringen foreslås at gælde fremadrettet, dvs. for biler, der stilles til rådighed fra og med den 1. februar 2020. Det foreslås, at den (højere) genberegnede nyvognspris først skal slå igennem i beskatningsgrundlaget fra genberegningstidspunktet. Dette skyldes hensynet til, at arbejdsgivere og ansatte skal have mulighed for at indrette sig efter den ændrede beregning, således at ændringen af beskatningen af den ansatte alene sker fremadrettet. Hvis bilen får genberegnet nyvognsprisen midt i en kalendermåned, vil den genberegnede værdi skulle anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den pågældende måned. Dette svarer til principperne bag den nuværende praksis, hvorefter der ved bilskift midt i en kalendermåned skal ske beskatning af den dyreste af bilerne i den pågældende måned.

Leasingselskabet (eller ejeren af bilen f.eks. bilforhandleren eller udlejningsvirksomheden) vil som i dag skulle oplyse arbejdsgiveren (leasingtager) om den værdi af bilen, som skal lægges til grund ved beskatningen af den ansatte. Forslaget indebærer derfor en vis ekstra administration for leasingselskaber og arbejdsgivere, idet leasingselskabet ved genberegning vil skulle give besked til arbejdsgiveren (leasingtager) om genberegningen, således at arbejdsgiveren kan foretage den fornødne indberetning af værdi af fri bil.

Følgende eksempel illustrerer virkningen af den foreslåede bestemmelse:
En fabriksny bil indregistreres den 1. februar 2020 med en nyvognspris på 405.000 kr. Bilen får genberegnet den registreringsafgiftspligtige værdi pr. 1. juni 2020. Den genberegnede nyvognspris er 435.000 kr. Bilen stilles af en arbejdsgiver til privat rådighed for en ansat pr. 1. juni 2020. Det spiller som udgangspunkt ingen rolle for beskatningen af den ansatte, om arbejdsgiveren køber eller leaser bilen, der stilles til rådighed.

Eksempel. Ændring af beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værd

  Nuværende regler  Forslag  Forskel 
Nyvognspris 405.000    
Genberegnet nyvognspris    435.000 30.000
Miljøtillæg  6.000 6.000 0
25 pct. af 300.000 kr.  75.000 75.000 0
20 pct. af værdi over 300.000 kr.  21.000 27.000 6.000
I alt, skattepligtig værdi pr. år  102.000 108.000 6.000
I alt, skattepligtig værdi pr. måned  8.500 9.000 500

Hvis bilen i eksemplet, der er indregistreret den 1. februar 2020 og får genberegnet nyvognsprisen den 1. juni 2020, leases af arbejdsgiveren og stilles til privat rådighed for en ansat allerede fra den 1. februar, vil den skattepligtige værdi være 8.500 kr. pr. måned i de første 4 måneder (februar, marts, april og maj) og 9.000 kr. pr. måned herefter (fra og med juni måned).

Hvis bilen i eksemplet får genberegnet nyvognsprisen på et tidligere tidspunkt, f.eks. den 1. maj 2020, vil den skattepligtige værdi være 8.500 kr. pr. måned i de første tre måneder og 9.000 kr. pr. måned fra og med maj måned.

Hvis bilen får genberegnet nyvognsprisen midt i en kalendermåned, vil den genberegnede værdi skulle anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den pågældende måned. Dette svarer til principperne bag den nuværende praksis, hvorefter der ved bilskift midt i en kalendermåned skal ske beskatning af den dyreste af bilerne i den pågældende måned.

 

 

 

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret