03.12.19 Bilbranchen Nyheder

Finanslov med fokus på elbiler og firmabiler

Sent mandag aften faldt finansloven for 2020 på plads. Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet valgte bl.a. at aflyse planlagt afgiftsstigning på elbiler samt at indføre fradrag for el- og plug-in hybridbiler, der anvendes som firmabiler.

Op til finanslovsforhandlingerne havde Bilbranchen med FDM, Dansk Energi og De Danske Bilimportører ved flere lejligheder opfordret regeringen til at undgå afgiftsstigninger på el- og plug-in hybridbiler. Det er derfor positivt, at partierne bag aftalen understreger i finansloven, at de har til hensigt at holde afgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler i ro frem mod opfølgningen på anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

Helt konkret betyder annulleringen af den ventede afgiftsstigning fra nytår, at indfasningsprocenten for elbiler nedsættes i 2020 fra 40 pct. til 20 pct. (for plug-in hybridbiler alene vedrørende elbil-delen) og at bundfradraget reduceres fra 77.500 kr. til 40.000 kr.

Fradrag for grønne firmabiler
Med i finansloven kom også et fradrag i beskatningsgrundlaget for el- og plug-in hybridbiler, der anvendes som firmabiler, på 40.000 kr. fra 1. april til 31. december 2020. Aftaleparterne er desuden enige om, at afgifterne fra 2021 også skal understøtte, at virksomhederne vælger grønne firmabiler.

Bilbranchen og DI finder det positivt, at partierne bag aftalen ønsker at nedbringe CO2-udledningen fra firmabiler. Men Bilbranchen havde dog gerne set dette gjort ved at justere den eksisterende firmabilbeskatning på en måde, hvor bilens miljømæssige egenskaber fyldte mere på bekostning af værdielementet i udregning af beskatningsgrundlaget. Gjorde man det på den måde vil det give incitament til at vælge firmabiler med lav CO2-udledning på tværs af alle bilteknologier, inklusive el- og plug-in hybridbiler.

Strammere regler for leasede firmabiler
Endelig indeholder finansloven også en aftale om at stramme reglerne for beskatning af leasede firmabiler. Stramningen betyder, at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften senest fire måneder efter indregistrering. Bilbranchen og DI forstår det politiske ønske om at finde et mere retvisende værdigrundlag for firmabiler, herunder leasede firmabiler. Og Bilbranchen og DI finder det positivt, at stramningen medfører en mere lige konkurrence mellem leasingselskaber og bilforhandlere, i det leasingselskabernes indkøbspriser ikke længere kan udgøre beskatningsgrundlaget.

Men i stedet for at anvende den genberegnede pris, foreslår DI imidlertid, at samme listepris anvendes som beskatningsgrundlag, både ved køb og leasing. På den måde vil medarbejdere med identiske biler altid blive beskattet identisk. Med genberegnet pris som beskatningsgrundlag er der risiko for en uensartet firmabilbeskatning af identiske biler, ligesom der kan være usikkerhed om den endelige beskatning af medarbejderen ved aftalens indgåelse.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk