Colourbox
06.12.19 Bilbranchen Nyheder

Fristen for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere udskydes til 1. februar 2020

Motorstyrelsen udskyder fristen for forhøjelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere til den 1. februar 2020.

I forbindelse med fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere har Motorstyrelsen tidligere meldt ud ved styresignal af 14. november 2019, at forhøjelsen af sikkerheden skulle stilles senest 1. januar 2020. Motorstyrelsen har besluttet at udskyde fristen til 1. februar 2020.

Fristen udskydes, fordi Motorstyrelsen anerkender, at der har været tale om en presset tidsplan. Bilranchen har gjort Motorstyrelsen opmærksom på, at mange selvanmeldere har brug for mere tid, og det har styrelsen lyttet til. For nogle virksomheder har det - blandt andet på grund af juleferien - været vanskeligt at nå at få sikkerhedsstillelsen på plads inden nytår.

Nogle selvanmeldere modtog allerede et brev om trappemodellen og sikkerhedsstillelsen, inden fristen blev udskudt, og disse selvanmeldere får et nyt brev, hvor fristen er sat til 1. februar. De selvanmeldere, der endnu ikke har hørt fra Motorstyrelsen, modtager et brev, hvor den nye frist fremgår.

Efter spørgsmål fra branchen om hvorledes sikkerhedsstillelsen kan stilles, oplyser Motorstyrelsen, at det fremgår af Den juridiske vejledning (E.A.1.5),at sikkerhedsstillelsen kan ske kontant eller i form af en bankgaranti. Sikkerhed kan også stilles i form af:

  • selvskyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter
  • indlånsbøger med pengeinstitutter eller
  • børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer.

Herudover har Skattestyrelsen oplyst, at kautionsbeviser fra et forsikringsselskab i forbindelse med sikkerhedsstillelsen godtages.

Selvskyldnerkautionsbeviser eller kautionsbeviser skal være affattet efter retningslinjer fra Skatteforvaltningen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold