Colourbox
05.12.19 Bilbranchen Nyheder

Sikkerhedsstillelse – kan man undlade at stille sikkerhed

Bilbranchen har fået en del spørgsmål omkring forhøjelsen af sikkerheden for afregning af registreringsafgift. Flere har bl.a. spurgt, om det er muligt at afregne afgift pr. køretøj i takt med registreringen og derved undgå kravet om sikkerhedsstillelse. Det er for så vidt muligt, men administrativt tungt og forbundet med væsentlige tidsmæssige udfordringer.

Såfremt en bilforhandler ikke er registreret som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven, kan virksomheden ikke selvangive hverken værdien eller registreringsafgiften af køretøjer via DMR. I stedet skal en sådan virksomhed skal via Motorregisteret anmode om, at Motorstyrelsen foretager værdifastsættelsen.

Når Motorstyrelsen har foretaget værdifastsættelsen udsendes der via meddelelsesarkivet en afgørelse med en OCR- linje. Når virksomheden har betalt via OCR linjen (eller betaling direkte ved fremmøde hos Skatteforvaltningen) og betalingen er ”faldet på plads”  i SAP- bogholderiet og Motorregisteret, udsendes der en kvittering (meddelelsesarkivet) om at registreringsafgiften er betalt og køretøjet kan registreres.

Det betyder, at køretøjet har status som afgiftsberigtiget i Motorregisteret og på sædvanlig vis kan registreres hos en pladeoperatør.

Denne proces fungerer fint for den bilforhandler, som alene skal håndtere et overskueligt antal afgiftsberigtigelser. For en nybilforhandler vil processen dog opleves som både administrativ og tidsmæssig tung, fordi der vil altid gå nogen tid fra anmodningstidspunktet til køretøjet er prisfastsat og frigivet til registrering. Metoden vil derfor formentlig ikke være et reelt alternativ til selvanmelderordningen, selv om sikkerhedsstillelsen nu forhøjes betragteligt.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold