30.04.19 Bilbranchen Nyheder

Arbejdstilsynet besøger branchen

Arbejdstilsynet har informeret Dansk Industri om, at der fra maj og året ud vil blive gennemført en særlig tilsynsindsats i brancherne "Autoreparations-værksteder mv." og "Dækservice". Virksomheder, der har disse branchekoder, kan forvente at få et såkaldt udvidet risikobaseret tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet i løbet af 2019.

Hvorfor udvidet risikobaseret tilsyn?
Brancher med særlig risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø har siden januar 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn. De to underbrancher inden for Transportmidler - "Autoreparationsværksteder mv." og "Dækservice" - er blandt disse brancher, og er udtaget til tilsyn fra 1. maj i år.

Virksomhederne besøges ved et risikobaseret tilsyn. Den tilsynsførende vurderer på stedet, om der er behov for et ekstra tilsyn (udvidet risikobaseret tilsyn) med en særlig grundig gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Den tilsynsførende beslutter om dette skal ske i forbindelse med det første besøg eller ved et nyt tilsynbesøg.

Hvad vil Arbejdstilsynet bl.a. kigge på?
Blandt de områder, Arbejdstilsynet vil kigge på ved et tilsynsbesøg i branchen, er for eksempel:

Det formelle arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet vil bl.a. spørge til, om I har en opdateret APV, om I har en arbejdsmiljøorganisation (virksomheder med 10 ansatte eller derover), og om medlemmerne har den fornødne arbejdsmiljøuddannelse samt bliver tilbudt supplerende uddannelse. De vil også spørge ind til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Husk at have styr på jeres brugsanvisninger til kemi og maskiner samt lovpligtige eftersyn.

Ergonomi: Det er f.eks. håndtering af hjul i forbindelse med service og reparation, samt håndtering under opbevaring af sommer/vinterhjul.

Arbejdsstillinger: Det kan f.eks. være arbejde under instrumentborde, arbejde i motorrum og under lifte, brug af håndværktøj samt om I har knæliggende arbejde.

Kemi: Arbejdstilsynet vil bl.a. vurdere om der er sundhedsskadelig påvirkning fra jeres kemiske produkter, svejsning, støv, ventilation, og om I har og anvender nødvendige personlige værnemidler.

Ulykker: Arbejdstilsynet vil vurdere risikoen for ulykker. Det kan f.eks. være om I rydder op og har sikre færdselsveje og arbejdsområder. At I har beskyttelsesskærme ved hurtigt roterende værktøj, og om der er risiko for nedstyrtning ved revisionsgrave.

Støj: Det kan f.eks. være brug af høreværn, når I arbejder med luftværktøjer, om der er støj fra pladearbejde, og om de akutiske forhold er i orden.

Psykisk arbejdsmiljø: Det kan f.eks. dreje sig om vold og trusler om vold i forbindelse med konflikter med kunder, mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere, hvor Arbejdstilsynet vil være opmærksomme på særligt udsatte medarbejdere som f.eks. lærlinge, men også situationer med stor arbejdsmængde og tidspres vil blive vurderet.

Forbered jer på besøget
Find viden, værktøjer og regler om vigtige emner i branchens arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdstilsynet har samlet relevant arbejdsmiljøviden for virksomheder inden for branchekoden "Transportmidler" på deres hjemmeside. Det er en god idé at I orienterer jer i Arbejdstilsynets informationer, da den tilsynsførende ved et besøg vil tage udgangspunkt i disse.

I kan også finde materialer med gode råd og inspiration om arbejdsmiljø på hjemmesiden for BFA Industri. Her er nyttige værktøjer, som I kan bruge i jeres forberedelse.

Tøv ikke med at kontakte DI, hvis I har spørgsmål til arbejdsmiljø.

Vi vejleder jer også gerne, hvis I i forbindelse med et tilsynsbesøg får et eller flere påbud, som I ønsker at vi kigger på i fællesskab. På linket nedenfor kan I læse meget mere om DI's arbejdsmiljørådgivning, og hente viden og inspiration i en lang række artikler.

Skrevet af:

Hanne Baunkjær