26.04.19 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen tager plads i kommissions følgegruppe

Regeringens kommission for grøn omstilling af personbiler skal ifølge regeringsudspillet have nedsat en følgegruppe til arbejdet med de kommende anbefalinger. Bilbranchen er udpeget til at deltage i kommissionens følgegruppe.

I februar nedsatte regeringen den kommission, der med kommissionsformand Anders Eldrup i spidsen skal give anbefalinger til, hvordan den grønne omstilling af bilparken bedst muligt realiseres samtidig med, at statens indtægter fra bilafgifter mv. fortsat sikres.

Ved offentliggørelse af kommissionen og dens opgaver fremgik det ligeledes, at en følgegruppe til kommissionen vil blive nedsat. Bilbranchen er udpeget til at deltage i følgegruppen.

Følgegruppen vil bestå af organisationer og interessenter med særlig viden om de områder, som kommissionen skal behandle. Følgegruppens rolle vil være at bidrage med aktuel og relevant viden og sparring til kommissionens arbejde om blandt andet den teknologiske udvikling, incitamenter, barrierer og økonomiske forhold, lyder det af invitationen.

Bilbranchen ser meget frem til samarbejdet med regeringens nedsatte kommission de næste cirka halvandet år.

Faktaboks

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

-         Kommissionen vil bestå af en ekstern formand, Anders Eldrup, og derudover fem eksterne medlemmer, Brita Bye fra Statistisk sentralbyrå, Otto Anker Nielsen fra DTU, Ninette Pilegaard fra DTU, Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet og Teis Vegge fra DTU.

-         Derudover vil kommissionen bestå af fire afdelingschefer fra henholdsvis Finansministeriet, Skatteministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

-         Kommissionen vil desuden få stillet et sekretariat til rådighed bestående af embedsmænd fra Finansministeriet, Skatteministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

-         Kommissionen skal levere en delrapport inden udgangen af 2019, hvor særligt spørgsmålet om afgiftssystemet efter 2020 vil indgå sammen med en afdækning af markedet for lav- og nulemissionsbiler.

-         Inden udgangen af 2020 vil den endelige afrapportering ske, hvor de øvrige områder vil indgå.

Du kan læse hele kommissoriet for kommissionen – herunder arbejdsområderne.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk