10.05.19 Bilbranchen Nyheder

Nye miljøzonekrav vedtaget

Tirsdag vedtog et bredt flertal i Folketinget nye krav til miljøzoner i de større byer. Miljøzonerne skærpes pr. juli 2020 og vil som noget nyt også inkludere krav til varebiler.

Beboerne i landets fem største byer kan nu se frem til, at luften bliver renere, idet miljøzonerne skærpes fra sommeren 2020. Tirsdag blev et lovforslag om stramning af miljøzonekrav til lastbiler, busser og varebiler vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Lovforslaget er en del af regeringens klima- og luftudspil og vil ifølge partierne bag forslaget reducere den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store byer med op til en fjerdedel.

Miljøzonereglerne strammes trinvist. Det betyder, at fra 1. juli 2020 må lastbiler og busser ikke være ældre end fra 2009, mens varebiler ikke må være ældre end fra 2007, hvis de vil køre i miljøzonerne, medmindre de har et partikelfilter. Med de fastsatte datoer er det således tanken bag de nye regler, at miljøzonerne vil følge de nyeste Euronormer i de tre trin.

De fysiske miljøzonemærker vil blive afskaffet og erstattes af et digitalt system for at lette de administrative byrder for erhvervslivet. Den endelige model er ikke fastlagt og vil blive fremsat i et selvstændigt lovforslag til efteråret.

Ønsker kommunerne ikke at stramme kravene i miljøzonerne, kan de vælge at nedlægge zonerne inden juli måned i år.

Ud over de fem største byer, er det nu også muligt for kommunalbestyrelser i øvrige kommuner at ansøge om tilladelse til miljøzoner i større sammenhængende byområder, hvor der er betydelig trafik med dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Det er dog et krav, at grænseværdierne for partikelforurening i luftkvalitetsbekendtgørelsen er overskredet, før miljø- og fødevareministeren kan give denne tilladelse.

Den trinvise indfasning

Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer falder i tre trin:

Fra 1. juli 2020
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller være nyere.

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere.

Fra 1. juli 2022

Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller være nyere

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere.

Fra 1. juli 2025
Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller være nyere.

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter. Varebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

Således vil de nye regler medføre, at alle dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler lever op til, hvad der svarer til Euro 6 eller har et enten fabriks- eller eftermonteret partikelfilter i miljøzonen, når de nye regler er fuldt implementeret.

Relateret indhold