Stående fra venstre: Lars Rasmussen, Martin Frykmann, Ryan Rahbæk, Henrik Larsen, Peter Kjærsgaard og Kim Frimann. Siddende fra midten: Peter Monk og Carsten Bonderup. På billedet mangler Bjarne Hessel.

14.05.19 Bilbranchen Nyheder

Ordinær generalforsamling i Bilbranchen 2019

Torsdag den 9. maj 2019 afholdt Bilbranchen ordinær generalforsamling. Formand Peter Kjærsgaard aflagde beretning og der var genvalg til Bilbranchens bestyrelse.

Formanden kom i sin beretning rundt om både Bilbranchens udfordringer samt de initiativer, Bilbranchen har gennemført i årets løb.

Blandt emnerne i beretningen var først og fremmest grøn omstilling af transportsektoren samt digitalisering. Formand Peter Kjærsgaard talte om de store konsekvenser, begge emner vil have for landets forhandlere i form af eksempelvis udgifter til ladestandere, lavere indtjening på eftermarkedet samt investeringer i medarbejdere med de rette kompetencer til at udvikle digitale salgskanaler.

Han berettede også om de initiativer, Bilbranchen igennem det seneste år havde gennemført for at bakke op om dette arbejde. Han nævnte juridisk rådgivning af medlemmer såvel som medlemsforeninger, analyser, rekrutteringskampagnen Bilkarriere, nye samarbejder med underleverandører samt medlemsmøder om relevante emner.

Under valg til bestyrelsen blev det til genvalg af:
• Henrik Larsen, P. Christensen A/S
• Ryan Rahbæk, Autohuset Vestergaard A/S Lastvogne

I Bilbranchens bestyrelse fortsætter:
• Carsten Bonderup, Erik Maibom A/S
• Kim Frimann, Frimann Biler A/S
• Martin Frykmann, Andersen Biler A/S
• Bjarne Hessel, Ejner Hessel A/S
• Peter Kjærsgaard, Kjærsgaard Auto Aalborg A/S
• Peter Monk, Via Biler A/S
• Lars Rasmussen, Semler Retail A/S

Kontingentet til Bilbranchen blev vedtaget uændret.

Nils Suhr Andersen
Skrevet af:

Nils Suhr Andersen

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold