24.05.19 Bilbranchen Nyheder

Udsigt til mere sikre og mere effektive lastbiler

EU-Rådet har nu endeligt godkendt den aftale med Europa-Parlamentet, der skal give lastbilproducenter lov til at producere længere lastbiler, hvis køretøjets førerhus udformes mere aerodynamisk. Den nye type snude til lastbilen skal ifølge EU-Kommissionen ikke bare spare brændstof, men også redde menneskeliv.

Efter planen skal lastbiler med førerhuse med rundere snuder køre på de europæiske veje fra 1. september 2020, idet Rådet onsdag godkendte at ændre direktivet om de største tilladte længder for lastbiler med henblik på at fremskynde indførelsen af længere, aerodynamiske førerhuse på nye lastbiler.

Afgørelsen, der blev vedtaget af ministrene onsdag, ændrer reglerne for lastbilers maksimale størrelse og fremskynder datoen, der tillader ekstra længde til en rundere front uden at reducere lastrummet.

Den længere snude på førerhuset reducerer førernes blinde vinkler, så bløde trafikanter som fodgængere og cyklister bliver mere synlige for førerne. Den reducerer også den skade, andre trafikanter påføres i tilfælde af sammenstød. Ifølge Kommissionens beregninger kan dette redde op til 500 liv om året, hovedsageligt blandt fodgængere og cyklister i byområder.

Derudover forventes den mindskede luftmodstand med den runde snude på lastbilen ifølge Kommissionen at sænke brændstofforbruget med op til ti pct.

Inden de aerodynamiske førerhuse kan introduceres på markedet, skal de først opfylde de nødvendige typegodkendelseskrav. Disse forventes at være indført senest den 1. november 2019.

Den ekstra tilladte længde kan kun benyttes til at forbedre førerhusets aerodynamik - den kan således ikke bruges til at øge køretøjets lasteevne.

Rådets afstemning onsdag afslutter lovgivningsproceduren for lovforslaget, som Europa-Parlamentet stemte igennem den 26. marts 2019. Afgørelsen skal nu undertegnes af begge institutioner og offentliggøres i EU-Tidende. Lovændringen er en del af Kommissionens tredje mobilitetspakke fra maj 2018 om øget sikkerhed, mindre forurening og mere avancerede teknologiske løsninger i den europæiske mobilitet.

Kilde: Rådet for Den Europæiske Union

DEN ENDELIGE AFGØRELSE

Afgørelse om at ændre direktivet om maksimal vægt og dimensioner for visse køretøjer (hele teksten).

Europa-Parlamentets og rådets afgørelse
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk