Colourbox
30.01.20 Bilbranchen Nyheder

Lovforslag om beskatning af genberegnede biler er vedtaget

Lovforslag om de dele af finanslovsaftalen for 2020, der vedrører stramning af beskatningen af genberegnedes firmabiler blev vedtaget ved 3. behandlingen i Folketinget torsdag den 30. januar 2020.

Vedtagelsen skete uden ændringer i forhold til forslaget og betyder, at reglerne for beskatning af fri bil tilpasses, så der ved beskatning af en fri bil, der har fået genberegnet den registreringsafgiftspligtige værdi, tages udgangspunkt i den nye, genberegnede værdi ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Justeringen af beregningsgrundlaget for fri bil omfatter alle de biler, der er omfattet af genberegningspligten. Dvs. leasingbiler, udlejningsbiler og forhandlernes biler (demobiler, udlejningsbiler, værkstedsbiler, lånebiler, firmabiler osv.).

Formålet med ændringen er at sikre, at der i beskatningsgrundlaget for biler, der stilles til rådighed som fri bil for en ansat, og som har fået genberegnet den afgiftspligtige værdi, tages højde for den højere værdi, som en genberegnet afgiftspligtig værdi er udtryk for. Ændringen gælder fremadrettet, dvs. for biler, der stilles til rådighed fra og med den 1. februar 2020. Den (højere) genberegnede nyvognspris slår først igennem i beskatningsgrundlaget fra genberegningstidspunktet.

Hvis bilen får genberegnet nyvognsprisen midt i en kalendermåned, vil den genberegnede værdi skulle anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den pågældende måned. Dette svarer til principperne bag den nuværende praksis, hvorefter der ved bilskift midt i en kalendermåned skal ske beskatning af den dyreste af bilerne i den pågældende måned.

Leasingselskabet (eller ejeren af bilen f.eks. bilforhandleren eller udlejningsvirksomheden) skal som hidtil oplyse arbejdsgiveren (leasingtager) om den værdi af bilen, som skal lægges til grund ved beskatningen af den ansatte. Dette indebærer derfor en vis ekstra administration for leasingselskaber og arbejdsgivere, idet leasingselskabet ved genberegning vil skulle give besked til arbejdsgiveren (leasingtager) om genberegningen, således at arbejdsgiveren kan foretage den fornødne indberetning af værdi af fri bil.

Følgende eksempel illustrerer virkningen af de nye regler:
En fabriksny bil indregistreres den 1. februar 2020 med en nyvognspris på 405.000 kr. Bilen får genberegnet den registreringsafgiftspligtige værdi pr. 1. juni 2020. Den genberegnede nyvognspris er 435.000 kr. Bilen stilles af en arbejdsgiver til privat rådighed for en ansat pr. 1. juni 2020. Det spiller som udgangspunkt ingen rolle for beskatningen af den ansatte, om arbejdsgiveren køber eller leaser bilen, der stilles til rådighed.

Eksempel. Ændring af beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værd

 

Nuværende regler 

       Forslag 

       Forskel 

Nyvognspris

405.000

 

 

Genberegnet nyvognspris 

 

435.000

30.000

Miljøtillæg 

6.000

6.000

0

25 pct. af 300.000 kr. 

75.000

75.000

0

20 pct. af værdi over 300.000 kr. 

21.000

27.000

6.000

I alt, skattepligtig værdi pr. år 

102.000

108.000

6.000

I alt, skattepligtig værdi pr. måned 

8.500

9.000

500

Hvis bilen i eksemplet, der er indregistreret den 1. februar 2020 og får genberegnet nyvognsprisen den 1. juni 2020, leases af arbejdsgiveren og stilles til privat rådighed for en ansat allerede fra den 1. februar, vil den skattepligtige værdi være 8.500 kr. pr. måned i de første 4 måneder (februar, marts, april og maj) og 9.000 kr. pr. måned herefter (fra og med juni måned).

Hvis bilen i eksemplet får genberegnet nyvognsprisen på et tidligere tidspunkt, f.eks. den 1. maj 2020, vil den skattepligtige værdi være 8.500 kr. pr. måned i de første tre måneder og 9.000 kr. pr. måned fra og med maj måned.

Hvis bilen får genberegnet nyvognsprisen midt i en kalendermåned, vil den genberegnede værdi skulle anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den pågældende måned.

Bilbranchen mener

DI og Bilbranchen anerkender det politiske ønske om at justere på beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler, således at dette i højere grad afspejler bilens reelle værdi. DI og Bilbranchen har dog kritiseret lovforslaget for en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som kunne have været undgået ved at justere lovgivningen i stedet for. DI og Bil er derfor ærgerlige over, at politikerne ikke har taget imod forslaget om, at beskatningsgrundlaget for alle firmabiler – uanset om de skal genberegnes eller ej – i stedet bør tage udgangspunkt i bilens listepris. På en relativt ubureaukratisk måde vil dette sikre, at alle medarbejdere med identiske firmabiler beskattes af et identisk beløb. Ideelt set bør dette ske som led i en samlet set provenuneutral omlægning af firmabilbeskatningen, således at denne i højere grad understøtter valget af mere miljøvenlige firmabiler, herunder – men ikke udelukkende – nul- og lavemissionsbiler (elbiler og plug-in hybridbiler).

En DI-analyse fra 2018 ”Er firmabilbeskatningen helt sort?” har påvist, at de nuværende beskatningsregler – stik mod det politiske ønske om mere miljøvenlige biler – faktisk tilskynder til et fravalg af miljøvenlige firmabiler. Det skyldes, at beskatningen i for høj grad baserer sig på bilens værdi (sammenholdt med det reelle værditab) og i for lille grad på driftsudgifterne, herunder primært til drivmidler. DI og Bilbranchens foreslåede justering retter op herpå – uden at gøre ordningen mere bureaukratisk og tung at administrere.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk