Fotokredit: Skyfish

06.10.20 Bilbranchen Nyheder

Regeringens lovkatalog for det nye folketingsår

I forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 6. oktober 2020 blev også regeringens lovkatalog fremlagt. Bilbranchen har scannet lovkataloget for at se efter forslag af særlig interesse for bilbranchen.

Ændring af konkurrenceloven
Lovforslaget skal styrke muligheden for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og ensartet. Det sker ved at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at oplyse sagerne og gribe effektivt ind over for overtrædelser samtidig med, at procedurerne for at pålægge bøder ændres. Direktivet betyder, at Danmark ikke kan opretholde det strafferetlige system for bøder til virksomheder, der anvendes i dag. Med lovforslaget indføres derfor et nyt system for civile bøder til virksomheder.

Ændring af udbudsloven
Formålet med lovforslaget er at sikre større klarhed om udbudsreglerne, at sikre de lavest mulige transaktionsomkostninger for både ordregivere og tilbudsgivere samt mulighederne for at øge små og mellemstore virksomheders deltagelse i konkurrencen om offentlige kontrakter.

Lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved køb af varer og køb af digitalt indhold og digitale tjenester
Lovforslaget har til formål i dansk ret at gennemføre varedirektivet, direktivet om digitalt indhold og digitale tjenester samt den del af direktivpakken ”New Deal for Consumers”, der vedrører Justitsministeriets område. Direktiverne har til formål at harmonisere og modernisere reglerne om forbrugerbeskyttelse samt at føre reglerne ind i den digitale tidsalder.

Ændring af biobrændstofloven
Lovforslaget har til formål at implementere en politisk aftale om forhøjelse af iblandingskravet for biobrændstoffer i 2021.

Ændring af registreringsafgiftsloven
Lovforslaget har endvidere til formål at styrke kontrollen af motorområdet for at mindske risikoen for svindel, herunder særligt i forhold til import af brugte køretøjer. Herudover forslås en række mindre tilpasninger af reglerne på motorområdet. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af motorområdet mellem alle Folketingets partier fra juni 2020.

Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og forskellige andre love
Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet og en kommende politisk aftale herom.

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Formålet med lovforslaget er at udmønte en aftale om en grøn skattereform, som forventes indgået i efteråret 2020 som opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020.

Ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer
Lovforslaget har til formål at indføre en forsøgsordning, der tillader kørsel med mindre selvkørende enheder på færdselslovens område. Forsøgsordningen foreslås etableret som en tilladelsesordning, hvormed der kan køres med selvkørende enheder efter transportministerens tilladelse på områder og strækninger med begrænset færdsel. Det foreslås, at selvkørende enheder ikke skal registreres efter lov om registrering af køretøjer.

Ændring af færdselsloven
Lovforslaget indeholder en række initiativer, der skal sætte hårdt og effektivt ind mod vanvidskørsel. Bl.a. foreslås der, at der fremover skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til vanvidskørsel – uanset om føreren selv er ejer af køretøjet eller køretøjet er ejet af tredjemand.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold