03.11.20 Bilbranchen Nyheder

Gratis webinar om nyt TCO-værktøj - fra forhandlerens synspunkt

Nu kan du som leverandør til offentlige indkøb af motorkøretøjer komme med ind i maskinrummet på et nyt TCO-værktøj, som Miljøstyrelsen har stillet til rådighed for indkøberne. Værktøjet benyttes ifm. udbud af køretøjer, og du kan som leverandør blive klogere på, hvad du skal lægge vægt på i tilbudsfasen.

Bilbranchen har været i dialog med Miljøstyrelsen om et TCO-værktøj, som styrelsen sammen med FORCE Technology har udviklet til offentlige indkøbere af motorkøretøjer. Dialogen har givet anledning til to nye webinarer til leverandører af motorkøretøjer til offentlige indkøbere - herunder bilforhandlere - om TCO-værktøjet.

Bilbranchen glæder sig over, at de medlemmer, som leverer køretøjer til det offentlige nu kan få endnu bedre indsigt i indkøbernes værktøjer. TCO-værktøjet er senest blevet en del af SKI’s dynamiske indkøbssystem til biler, og Bilbranchen forventer derfor, at værktøjet vil være et central redskab for de offentlige indkøbere fremadrettet.

Et program med konkret udbytte
I sommer blev de nye TCO-værktøjer lanceret til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer. Bilbranchens medlemmer har i den forbindelse nu mulighed for at høre mere om værktøjerne, når FORCE Technology og Miljøstyrelsen inviterer til webinar om TCO-værktøjer for motorkøretøjer set fra leverandørens synspunkt.

Webinarerne vil give en gennemgang af, hvordan værktøjerne virker og vil fokusere på de felter, som leverandører skal udfylde i forbindelse med offentlige udbud. Der kræves ingen særlige forudsætninger, men det kan evt. være en fordel på forhånd at have orienteret sig kort i vejledningerne og TCO-værktøjerne, som vil blive tilsendt forud for webinaret.

Intelligent offentligt indkøb handler om at sikre omkostningseffektive indkøb – ikke bare i indkøbssituationen, men også i driftsfasen og afhændelsesfasen – samt at benytte den offentlige efterspørgsel strategisk til at fremme markedet for innovative, grønne og ressourcebesparende produkter. Det kan brug af TCO i offentlige indkøb være med til at bane vejen for.

Efter webinaret får deltagerne, som noget særskilt, mulighed for at afprøve værktøjerne derhjemme og efterfølgende stille spørgsmål til oplægsholderne i en periode på 14 dage.

Udbytte af webinaret

 • Indsigt i totalomkostninger på området for motorkøretøjer (benzin, diesel, el og hybrid).
 • Forståelse for de bagvedliggende beregninger i værktøjerne.
 • Mulighed for at stille spørgsmål til værktøjerne i en periode på 14 dage efter afholdelse af webinaret.

Program for dagen
Programmet for webinaret indeholder følgende delelementer:

 • Introduktion til TCO-værktøjer.
 • Hvordan bruger offentlige indkøbere TCO i udbud og hvad betyder det for leverandører?
 • Gennemgang af TCO-værktøjer og vejledninger for motorkøretøjer – specielt med fokus på de felter, som leverandører skal udfylde i værktøjerne.
 • Bagvedliggende beregninger og usikkerheder.
 • Opsamling af input fra deltagerne og afslutning.

Tilmeld dig allerede i dag
Sidste frist for tilmelding er fredag den 20. november 2020. Arrangementet er gratis, men bemærk, at der er begrænset med pladser og at leverandører af motorkøretøjer til det offentlige har forrang ved tilmelding. Dernæst tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet.

Webinarerne afholdes begge via Skype for Business og kræver installation af dette program, da vi gør brug af nogle af de indbyggede værktøjer i programmet undervejs i webinaret. Efter tilmelding, vil I få tilsendt et link til webinaret samt et link til værktøjer og vejledninger.

Onsdag den 25. november 2020 kl. 10:00-12:00

Tilmeld dig via FORCE Technology

Torsdag den 3. december 2020 kl. 10:00-12:00

Tilmeld dig via FORCE Technology
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3302
 • Mobil +45 4141 7791
 • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold