25.11.20 Bilbranchen Nyheder

Hjælpepakke om faste omkostninger - Nordjylland

Regeringen har med flere partier i Folketinget indgået en aftale om kompensation til nordjysk erhvervsliv i forbindelse med restriktionerne i syv nordjyske kommuner.

Regeringen er med flere partier i Folketinget blevet enige om, at der skal være økonomisk hjælp at hente for de virksomheder, som er blevet hårdt ramt af de lokale restriktioner og kraftige opfordringer.

Kompensationsordningerne er aftalt til at gælde fra og med den 6.-22. november 2020.

Alle virksomheder i de syv berørte kommuner, der er ramt af en omsætningsnedgang på minimum 30 pct., vil få adgang til kompensationsordningen på linje med den generelle adgang, der var gældende i foråret.

Derudover vil der blive en model for kompensation under ordningen for faste omkostninger, så der også tages hånd om de virksomheder, som er ramt af den lokale nedlukning og de yderligere restriktioner og kraftige opfordringer i de syv kommuner, men som ikke oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. for det samlede CVR-nummer.

Såfremt en del af en virksomhed, beliggende i en af de syv nordjyske kommuner, forventer en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. i perioden med nedlukning, vil denne del af virksomheden (én eller flere enheder opgjort hver især) få adgang til kompensation for de faktisk afholdte, stedbundne, faste omkostninger, der knytter sig til det pågældende sted.

Endelig vil virksomheder beliggende uden for de syv nordjyske kommuner få adgang til at søge kompensation for faste omkostninger, hvis de kan sandsynliggøre, at deres omsætningsnedgang skyldes de specifikke restriktioner og/eller kraftige opfordringer i de syv nordjyske kommuner.

Der er en tale om en politisk aftale. Derfor kan der ske ændringer inden den endelige ordning træder i kraft. Desuden skal aftalen også statsstøttegodkendes i EU. Det er også uvist, hvornår Erhvervsstyrelsen åbner for ansøgninger.

Hvis I har spørgsmål vedrørende muligheden for kompensation, kan I henvende jer til chefkonsulent, Niels Bruun.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende muligheden for kompensation, kan du henvende dig til chefkonsulent Niels Bruun.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret