Fotokredit: Colourbox

06.11.20 Bilbranchen Nyheder

Nye restriktioner i Nordjylland

For at reducere smitteudviklingen i Nordjylland, har regeringen iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i syv nordjyske kommuner. Restriktionerne træder i kraft mandag den 9. november 2020, og er foreløbigt gældende til og med torsdag den 3. december 2020.

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, har regeringen iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner.

Der er ikke påbud om, at bilforhandlere, værksteder og lignende skal lukke. Der er alene tale om kraftige opfordringer bl.a. til ikke at krydse kommunegrænser, samt til at arbejde hjemme eller hjemsende ansatte. Bilbranchen anbefaler, at medlemmerne følger myndighedernes opfordringer.

I det omfang ansatte møder på arbejde, anbefaler Bilbranchen, at forhandlere i de berørte kommuner er ekstra opmærksomme på myndighedernes råd om at forebygge smittespredning, herunder bruge håndsprit, samt kravene om brug af mundbind eller visir.

Her følger et uddrag af myndighedernes nye restriktioner, som er særlig relevante for Bilbranchens medlemmer:

  • Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
  • Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune.
  • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
  • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.
  • Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.
  • Godstransport er som udgangspunkt kritisk, og transport af gods til og fra og gennem de omfattende kommuner er fortsat muligt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Hjælpepakker
De nærmere vilkår for hjælpepakker til berørte virksomheder er ikke fastlagt.

Regeringen er opmærksom på, at nogle virksomheder har aktivitet både i de syv nordjyske kommuner og uden for disse, og at der derfor er en særlig problemstilling, fordi kun en del af virksomheden er lukket eller hårdt ramt. Regeringen vil se nærmere på, hvordan situationen kan håndteres for disse virksomheder.

Regeringen indkalder arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om en lokal lønkompensationsordning for virksomheder og medarbejdere i de berørte kommuner.

Læs mere om restriktionerne i myndighedernes faktaark

Faktaark om restriktioner i Nordjylland
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold