Fotokredit: Colourbox

01.12.20 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen arbejder for at undtage lastbilsælgere fra skæv dansk praksis

Dansk implementering af de europæiske køre-/hviletidsregler rammer unødvendigt og utilsigtet de danske lastbilforhandlere, som gerne vil levere lastbiler til deres kundes adresse. Det betyder bl.a., at forhandlerens personale er omfattet krav om brug af takograf i kundens bil, hvilket Bilbranchen mener er helt skævt i forhold til formålet med reglerne. Bilbranchen arbejder derfor på at få undtaget forhandlerne.

Medio december mødes det relativt nye EU- og Regelforum, som den nuværende regering nedsatte som erstatning for det gamle Implementeringsråd og Virksomhedsforum. På mødet vil Bilbranchen via DI forsøge at finde opbakning til et forslag, der har til hensigt at undtage lastbilforhandlere fra de danske køre-/hviletidsbestemmelser.

Konkret betyder den nugældende praksis nemlig, at i de tilfælde hvor en lastbilforhandler gerne vil yde den service til kunden at levere den nye lastbil til kundens adresse, er forhandlerens personale - som leverer køretøjet - omfattet af de danske køre-/hviletidsbestemmelser. Konkret betyder det bl.a., at forhandleren skal erhverve sig både virksomhedskort og førerkort, som benyttes i lastbilen fra forhandleren og ud til kundens adresse. Herefter skal både kunden og forhandleren kunne dokumentere, at det er forhandleren, der med sine kort har kørt lastbilen.

Bilbranchen er af den klare opfattelse, at den europæiske køre-/hviletidsforordning har til formål at sætte rammerne for de godschauffører, som kører med gods som primært hverv og, at dansk implementering er skævt implementeret, når den også rammer danske lastbilforhandlere. Derfor bør danske lastbilforhandlere undtages fra de danske køre-/hviletidsbestemmelser.

Bilbranchen har med succes stillet forslag til nabotjek i det tidligere Implementeringsråd, hvor forslaget i starten af 2019 blev godkendt af rådet. Desværre landede nabotjekket mellem to stole i overgangen fra det daværende Implementeringsråd til det nuværende EU- og Regelforum. Bilbranchen finder derfor anledning til at genfremstille forslaget, men mener nu, at chancen for at foretage et nabotjek er forpasset. Forslaget vil derfor i stedet gå på, at de danske myndigheder direkte foretager en undtagelse af lastbilforhandlerne – i øvrigt på helt lige fod med lastbilmekanikerne i samme lovgivning.

Bilbranchen vil sørge for at orientere medlemmerne, når forslaget er blevet behandlet i Erhvervslivets EU- og Regelforum senere på måneden.

Indtil da opfordrer Bilbranchen medlemmerne til at orientere sig i den fælles vejledning, som Bilbranchen og ATL udarbejdede tidligere på året i forlængelse af et svar fra Færdselsstyrelsen om den nugældende praksis på området.

Du finder vejledningen her

5-trins vejledning fra forhandler til kunde
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold