18.12.20 Bilbranchen Nyheder

Hjælpepakker - nedlukning henover jul og nytår

I forbindelse med nedlukningerne af detailhandlen henover jul og nytår er det særligt muligheden for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger, der er relevant. Læs mere om dem her.

Myndighederne har indført yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19.

Lønkompensation
Da nedlukningerne kan betyde, at medarbejdere i salgsafdelingerne bliver sendt hjem, kan der være mulighed for at søge om lønkompensation.

Der er lige nu to ordninger, som virksomheder kan bruge, hvis de opfylder betingelserne.

  • Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder (virksomhederne skal bl.a. være tvangslukket og må ikke have omsætning) og gælder til, at forbuddet ikke længere er der.
  • Den midlertidige lønkompensationsordning, der foreløbigt gælder frem til den 3. januar 2021.

Da bilforhandlere ofte vil have omsætning på værkstedet, er det særligt den midlertidige ordning, der er relevant.

DI har lavet en FAQ om midlertidig lønkompensation, hvor der er svar på en række spørgsmål om lønkompensationsordningen.

For at søge om lønkompensation er det et krav, at der hjemsendes 30 pct. af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere. Det opgøres pr. P-nummer, altså hele medarbejderstaben, inkl. medarbejdere på værkstedet mv.

Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage, afholdes som planlagt. Virksomheder kan endvidere ikke at gøre brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til én dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation. Ferielovens almindelige regler i gør sig i øvrigt gældende.

Kompensation for faste omkostninger
Virksomheder ramt af restriktioner med forbud mod at holde åbent kan få kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger.

Der kan søges kompensation efter to ordninger:

  • Midlertidig kompensation for faste omkostninger.

Denne ordning kan søges, hvis der for det enkelte p-nummer er en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.

  • Kompensation for faste omkostninger “light”.

Denne ordning kan kun søges, hvis P-nummeret har været tvangslukket. Der er herefter muligt at få dækket 100 % af de stedbundne omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr.

På di.dk kan du læse mere om hjælpepakker, lån og kompensation. Du kan også læse mere mulighederne for kompensation på Virksomhedsguiden.dk.

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Har du spørgsmål om de nye tiltag og hjælpepakkerne, kan du kontakte chefkonsulent Niels Bruun. Ved personalemæssige spørgsmål kan du kontakte personalejuristerne.

Læs mere om selve tiltagene og hvad de betyder for bilforhandlere her

Nyt om nedlukning henover jul og nytår
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret