21.12.20 Bilbranchen Nyheder

Løsning på vej for at forhindre, bilforhandlerne skal lægge ud for grønne biler

Bilbranchen og De Danske Bilimportører er i dialog med relevante politikere for at finde en løsning på en dyster udsigt til, at forhandlere skal lægge ud for afgiften på grønne biler.

Som beskrevet i Bilbranchens nyheder om de nye bilafgifter er der i lighed med tidligere afgiftsændringer lagt op til en periode, hvor DMR ikke understøtter de nye afgifter, men hvor kunderne vil efterspørge og forvente, at den nye bil kan købes til den nye afgift og pris. Konsekvensen af dette vil som ved tidligere tilfælde være, at bilforhandlere skal lægge ud for kunden, når registreringsafgiften skal indbetales til staten.

Det er imidlertid, denne gang i forhold til tidligere afgiftsændringer, ganske store beløb, det kan komme til at dreje sig om, ikke mindst da nul- og lavemissionsbiler i det gamle system stod til en markant stigning i afgift fra nytår. Læg dertil, at der måske kan gå op til et år, før afgiften omregnes og indbetalt afgift tilbagebetales fra Motorstyrelsen.

For at undgå dette likviditetsdræn har De Danske Bilimportører og Bilbranchen i de seneste uger været i dialog med Skatteministeriet og relevante politikere om forskellige løsninger. Senest har Bilbranchen rettet henvendelse direkte til Skatteministeren og genfremsat de nævnte løsninger, så de grønne biler kan komme på vejene, sådan som politikerne har ønsket.

I første omgang lykkedes bestræbelserne ikke, da en løsning ikke var indarbejdet i lovforslaget, der kom i sidste uge. Men Bilbranchen har i dag fået oplyst af Skatteministeriet, at ministeriet nu undersøger muligheden for, at indbetaling af registreringsafgift kan udskydes på lige fod med, at visse frister for indbetaling af A-skat og moms er udskudt som del af hjælpepakkerne i forbindelse med coronasituationen. Bilbranchen vil naturligvis orientere medlemmerne, når der foreligger en endelig afklaring.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold