Fotokredit: Colourbox

06.12.20 Bilbranchen Nyheder

Nye bilafgifter, overgangsordning og praktik

De nye afgiftsregler gælder ved salg af biler fra og med 18. december 2020, men ved afgiftsberigtigelsen i DMR af samme biler skal de gældende regler anvendes indtil DMR er tilrettet.

Ændringerne i registreringsafgiften har virkning for biler, der indregistreres fra fremsættelse af lovforslaget den 18. december 2020. Indtil de nødvendige regelændringer er vedtaget og trådt i kraft, vil biler m.v. i en overgangsperiode blive afgiftsberigtiget efter de gældende regler. Efter lovens ikrafttrædelse vil der ske eventuel tilbagebetaling til og efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften. Det forventes, at ændringerne i registreringsafgiften kan systemunderstøttes og dermed træde i kraft den 1. juni 2021.

Efter lovens ikrafttrædelse vil der hos Motorstyrelsen blive gennemført en omberegning af de køretøjer, der er solgt efter de nye regler, men afgiftsberigtiget efter de nuværende regler. Der kan - alt efter det enkelte køretøjs egenskaber - blive tale om en regulering af afgiften i både opad- og nedadgående retning. Efter omberegningen vil der ske tilbagebetaling til eller en efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften, hvilket typisk vil være den enkelte bilforhandler. Branchen må derfor endnu en gang som opkræver af afgift på statens vegne forberede sig på at agere bank i forhold til bilkøberne.

For meget opkrævet afgift vil kunden få tilbage, når DMR er tilrettet i 2021 og det enkelte køretøj er omberegnet. Det kommer til at foregå ved, at Motorstyrelsen tilbagebetaler pengene til bilforhandleren, som sender dem videre til kunden. Dette kan være en administrativ tung og kompliceret affære bl.a. i forhold til finansiering. Bilforhandleren kan derfor også fra og med 18/12-20 “lægge ud” og afregne kunden efter de nye regler. Når afgiftsdifferencen i 2021 kommer fra Motorstyrelsen, skal denne ikke videresendes til kunden, men beholdes af bilforhandleren, som har lagt beløbet ud for kunden.

I de tilfælde, hvor en bil solgt den 18. december eller senere stiger i afgift pga. af de nye regler, bør bilforhandleren sørge for hos kunden at opkræve den nye og høje afgift allerede i forbindelse med indregistreringen for at undgå at stå i den situation, at skulle ud til kunden og opkræve yderligere afgift, når DMR systemmæssigt er tilrettet og der kommer en efteropkrævning fra Motorstyrelsen.

Der vil blive udarbejdet overgangsordninger, så de nye regler vedrørende registreringsafgift ikke får virkning for køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 17. december 2020.

Har du spørgsmål?

Bilbranchens medlemmer kan under hele forløbet kontakte Karoline Thomsen på kart@di.dk eller mobil: 2949 4413 også uden for normal arbejdstid.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold