05.02.20 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen fik foretræde for bilkommission

Sammen med FDM og Danske Bilimportører fremlagde Bilbranchen onsdag et fælles udspil til nye bilafgifter for kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

Bilbranchen har i mange år arbejdet sammen med FDM og Danske Bilimportører i fælles bestræbelser på at få omlagt de danske bilafgifter. Det resulterede i 2015 i det fælles udspil ”Bedre biler på de danske veje”, hvori det det blev anbefalet at sløjfe registreringsafgiften og den grønne ejerafgift til fordel for en samlet set lavere og løbende opkrævet afgift baseret på bilernes tekniske egenskaber, eksempelvis deres CO2-udledning og vægt.

Sidenhen har de tre organisationer arbejdet politisk for at få afgifterne lagt om. Det har resulteret i flere afgiftssænkninger, men endnu ikke en egentlig omlægning. En omlægning til løbende afgifter har været vanskelig at gennemføre politisk, fordi det vil være økonomisk omkostningstungt for staten i én omgang at gå fra at opkræve afgift ved indregistrering til i stedet at opkræve afgiften løbende.

I erkendelse heraf har FDM, Danske Bilportører og Bilbranchen i de seneste år anbefalet en omlægning under overskriften ”Fremtidens afgifter til fremtidens biler”. Ideen har været permanent at fjerne registreringsafgiften og den grønne ejerafgift på alene nul- og lavemissionsbiler for i stedet at indføre en afgift på disse biler i takt med, at bilerne bliver konkurrencedygtige med konventionelle biler. Den nye afgift kunne baseres på bilernes energieffektivitet og vægt.

Fordelene ved denne model er flere. Først og fremmest er finansieringsudfordringen meget mindre på grund af det stadig relativt lave salg af nul- og lavemissionsbiler. En anden stor fordel ved modellen vil være, at det nuværende afgiftssystem gradvist vil blive udfaset for til sidste helt at forsvinde i takt med, at nul- og lavemissionsbilernes markedsandel stiger på bekostning af de konventionelle biler.

På mødet i Finansministeriet fremlagde de tre organisationer et fælles eksempel på, hvordan dette kunne gøres i praksis. Efter præsentationen var der en engageret og livlig drøftelse af branchens og bilejernes fælles indspil og parterne blev afslutningsvist forsikret om, at indspillet vil indgå i kommissionens fremadrettede arbejde. Kommissionen forventes at komme med sine anbefalinger vedrørende fremtidige bilafgifter i sommeren 2020.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold