Bilbranchen
21.04.20 Bilbranchen Nyheder

Fem råd til bilimportørerne fra deres hårdt pressede forhandlere

Bilbranchen oplever i disse måneder store fald i både salg og reparationer, og den situation kan kun takles gennem godt samarbejde i værdikæden, skriver formand Peter Kjærsgaard i et åbent brev til landets bilimportører. Bilbranchen har udformet fem gode råd til, hvordan importørerne kan holde hånden under deres forhandlerne.

Knækker ét led, knækker hele kæden. Det ved vi alle godt i bilbranchen, hvor importører og forhandlere naturligvis er dybt afhængige af hinanden. Det gælder ikke mindst i krisetider som nu, hvor forhandlerne oplever kritiske fald i antallet af salg og reparationer.

Nogle forhandlere klarer sig dog betydeligt bedre igennem corona-krisen end andre, og det skyldes ikke mindst kvaliteten af det samspil, der er mellem forhandlere og importører. Nogle importører har imponerede hurtigt set og handlet på udfordringerne, og er på den måde med til at holde hånden under deres forhandlere og den samlede værdikæde. Det vil vi som branche meget gerne kvittere for.

På den anden side ser vi også importører, der endnu ikke har forstået situationens alvor – eller som måske bare er i tvivl om, hvordan de sikrer et bæredygtigt samspil mellem importør og forhandle i den nuværende situation.

Derfor har vi i Bilbranchen talt med en lang række repræsentanter for mærkeforeningerne og sammensat en liste med fem konkrete forslag til importørerne, hvordan de kan bakke op om deres forhandlere.

Vi anbefaler, at importører overvejer følgende midlertidige tiltag:

  1. Lav ændringer af rentevilkårene og/eller kredittiderne for de biler forhandlerne har bestilt eller modtaget til deres lager på baggrund af en lagerfinansieringsaftale – evt. kun for biler med lavere omsætningshastighed. Kombinér evt. med en forlængelse af kredittiden for leverede reservedele og/eller en ændring af avancestrukturen for såvel biler som reservedele og udstyr.
  2. Tilpas de aftalte mål for salg af biler, reservedele, finansiering og forsikringer til de aktuelle markedsvilkår. Eller betragt alternativt de aftalte mål som opfyldt, så alle forhandlere opnår ret til bonus selv om de auditeringer og kontroller, der ligger til grund for beregningen, først kan gennemføres på et senere tidspunkt. Fremskynd evt. bonusudbetalingen.
  3. Styrk forhandlernes likviditet ved at fjerne eller reducere gebyrer, kontingentbetalinger, abonnementstjenester og bidrag til eksempelvis markedsføring, uddannelse, kundetilfredshedsmålinger, auditeringer, værkstedstest mv.
  4. Se på muligheden for at ændre de aftalte vilkår for forhandlernes egne biler til demonstrationsbrug og udlejning. Undersøg – evt. i samarbejde med det relevante finansieringsselskab – om det kan lade sig gøre at forlænge leasingperioder uden administrationsomkostninger og/eller give henstand på leasingydelser. Nedsæt antallet af demonstrationsbiler eller frafald kravet om indregistrering af demonstrationsbiler, så de i større omfang kan benyttes med forhandlerens prøveskilte.
  5. Undersøg, om der er mulighed for at sætte indretnings- og personalemæssige investeringskrav i bero, og udskyd alle ikke bydende nødvendige investeringskrav, eksempelvis investeringer i opgraderet værkstedsudstyr.

I Bilbranchen ved vi naturligvis godt, at importørerne også  påvirkes af denne helt særlige situation, og der er uden tvivl forskelle fra importør til importør på, hvilke tiltag der er mulige. Men en ting er sikkert. Alle kan og må bidrage, hvis branchen samlet set skal komme helskindet igennem denne tid.

Vores fælles mål er og bliver det samme: En fortsat stærk og bæredygtig værdikæde på den anden side af corona-krisen.

Relateret indhold