Socialdemokratiet
15.04.20 Bilbranchen Nyheder

Formanden til møde med statsministeren

Bilbranchens formand, Peter Kjærsgaard, deltog onsdag den 15. april 2020 i et videomøde med statsminister Mette Frederiksen.

Peter Kjærsgaard var blandt en mindre kreds af DI-medlemmer, statsministeren onsdag den 15. april 2020 havde inviteret til et videomøde for at drøfte den aktuelle situation som konsekvens af corona-epidemien. På mødet fik Peter Kjærsgaard lejlighed til at aflevere tre budskaber på vegne af branchen:

  • Mange forhandlere er presset på likviditeten som konsekvens af den bratte opbremsning i salget af biler. Branchen foreslår, at forhandlere i to måneder får mulighed for at låne den indbetalte registreringsafgift i tolv måneder rentefrit i lighed med regeringens foreslåede SMV-lån.
  • En oplagt måde at sætte gang i salget af nye biler og samtidig understøtte en grøn omstilling af bilparken vil være ved at indføre en ny og attraktiv skrotpræmie. Skrotpræmien kunne således målrettes de mindst klimavenlige biler og udelukkende udbetales ved køb af ny nul- eller lavemissionsbil.
  • Vi skal på baggrund af anbefalingerne fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler have indført nye og mere intelligente bilafgifter i Danmark. Registreringsafgiften bør erstattes af en løbende afgift baseret på bilernes tekniske egenskaber.

Forslagene fra erhvervsrepræsentanterne blev noteret og vil indgå i regeringens fremadrettede arbejde med revision af hjælpepakker samt prioritering af initiativer, der skal sætte gang i dansk økonomi igen i takt med, at samfundet genåbnes.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold