Fotokredit: Colourbox

15.09.20 Bilbranchen Nyheder

Efter bilkommissionens anbefalinger – hvad sker der nu?

Det er nu en uge siden den nedsatte kommission for grøn omstilling af personbilafgifterne fremlagde sine anbefalinger. Der var imidlertid kun tale om anbefalinger og næste step i processen ventes med lige så stor spænding.

Kommissionens anbefalinger danner lige nu hjørneflag på den bane, hvor de politiske forhandlinger om en grøn omstilling af personbilafgifterne bliver spillet. Bilbranchen forventer, at regeringen indenfor de kommende uger vil spille ud med et forslag til en aftale, som herefter skal forhandles med de øvrige partier i Folketinget. I bedste fald er der mulighed for et politisk flertal for en aftale i løbet af de kommende uger. I hvert fald har Bilbranchen sat alt ind på at opnå en aftale så hurtigt som muligt.

Når den politiske aftale foreligger, indeholder denne i hovedtræk, hvorledes bilafgifterne fremover kommer til at blive sammensat og finansieret. De mange, mange detaljer og spørgsmål, som opstår i den anledning, får man sædvanligvis først svar på, når et lovforslag med bemærkninger fremsættes i Folketinget efter 10 til 12 dage. Lovforslaget vil formentligt i lighed med tidligere have virkning fra fremsættelsestidspunktet, dog således at DMR og andre systemer først efter måske flere måneder er klar til at beregne afgifterne efter de nye regler.

I perioden fra lovforslagets fremsættelse og virkning til DMR og eventuelle andre systemer er tilrettet og klar til at håndtere de nye afgifter, vil afgiften blive beregnet som hidtil. For køretøjer, for hvilke der bliver betalt afgift efter de gældende regler, omberegnes afgiften efter de nye regler, og en eventuel difference udbetales eller efteropkræves. Beløb, der skal tilbagebetales, vil blive tilbagebetalt af SKAT til den virksomhed eller borger, der har betalt afgiften af det pågældende køretøj til SKAT. For registrerede forhandlere sker reguleringen via forhandlerens månedsangivelse. Det kan ikke udelukkes, at nybilforhandlerne i lighed med tidligere igen skal stå for tilbagebetaling af eventuel for meget opkrævet afgift til bilkøberne.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold