Fotokredit: Skatteministeriet

Skatteminister Morten Bødskov
17.09.20 Bilbranchen Nyheder

Mens vi venter på nye bilafgifter

Bilbranchen har benyttet lejligheden efter bilkommissionens anbefalinger til at kontakte Skatteministeren og Skatteministeriets departement for at gøre opmærksom på behovet for at tænke overgangsordninger ind i en kommende politisk aftale.

Enhver ændring af bilafgifterne giver branchen udfordringer, fordi bilforhandlere baserer deres virksomhed på at sælge varer belagt med købsafgift og løbende afgift, og fordi virksomheder i branchen har bundet betydelig kapital i lageret af biler og dermed i den del af bilernes værdi, som udgøres af afgift. Afgiftsnedsættelserne i 2015 og 2017 medførte for bilforhandlerenes brugte biler et kapitaltab, som i særlig grad ramte de biler, forhandlerne havde i drift, eftersom disse køretøjer er næsten nye (typisk tre til seks mdr.) og dermed tilhører den del af de brugte køretøjer, som negativt påvirkes mest af afgiftsnedsættelser. Uanset om bilerne er berigtiget med fuld afgift eller forholdsmæssig afgift, risikereres tab også på selve stålprisen, da nogle biler potentielt kan blive ikke salgsbare på det danske marked. Lagre af brugte køretøjer, køretøjer indkøbt til bindende priser og køretøjer, hvorom der er tilbagekøbspligt til bindende priser aftalt før en afgiftsændring kan vise sig ikke salgbare som følge af afgiftsændringer.

Ved afgiftsnedsættelsen i 2015, hvor registreringsafgiftens øverste sats blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct., udgjorde branchens tab 350 mio. kr. Med nedsættelse af afgiften med L4 i 2017, som var en kombination af forhøjelse af skalaknækket og en nedsættelse af den lave afgiftssats, udgjorde branchens tab ifølge Bilbranchens beregninger igen 300-350 mio. kr.

Leveringstiden på fabriksnye biler er i forhold til andre varer lang; flere måneder. En afgiftsomlægning, hvorved registreringsafgift og/eller løbende afgift forhøjes, vil have betydning for efterspørgslen på nye køretøjer og dermed for køretøjer, som er bestilt mange måneder forinden, eller som allerede står på forhandlerens lager. Bilforhandlere er jf. deres kontrakt med den enkelte bilfabrik/bilimportør forpligtet til at opretholde et lager i et modelmix fastsat af fabrik/importør. En afgiftsomlægning kan ændre fundamentalt på efterspørgslen og kan betyde, at bilforhandlere, som allerede hos bilfabrikken har biler i ordre til lager, som efter afgiftsændringer ikke længere er attraktive, risikerer at brænde inde med disse eller at måtte sælge disse med store tab.

Skatteministeren har kvitteret for Bilbranchens henvendelse og lader branchen forstå, at den heller ikke denne gang skal sætte næsen op efter overgangsordninger for brugte biler. Ministeren vurderer, at kapitaltabet vil være et engangstab, som skal ses i sammenhæng med, at en permanent nedsættelse af registreringsafgiften medfører billigere biler, hvilket må forventes at øge bilsalget og hermed komme bilbranchen til gode. Hertil kommer, at en kompensation, som foreslået af Bilbranchen, vil være forbundet med store administrative omkostninger, idet det vil kræve, at hver bil bliver individuelt vurderet.

I forhold til nye køretøjer er der ved tidligere ændringer af bilafgifterne blevet taget hensyn til køb af nye biler ved at lade allerede indgåede købsaftaler før fremsættelse af lovforslaget betale afgift efter gældende regler, selvom bilerne leveres efter fremsættelsen. En sådan ordning vil ifølge ministeren naturligvis indgå i overvejelserne i forbindelse med et kommende lovforslag. Sidstnævnte er positivt, men spørgsmålet er dog, om forhandlernes købsaftaler/ordre hos fabrikken også kan komme i betragtning. Dette har ikke tidligere været tilfældet.

Uagtet de forventninger branchen efter ministerens tilbagemelding må have, forfølger Bilbranchen sagen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold