Fotokredit: Getty Images

26.01.21 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen inviterer: Dialogmøde om ny ordning for godkendelse af individuelle køretøjer

Færdselsstyrelsen har præsenteret et oplæg til en ny ramme for nationale godkendelser og anmeldelser af individuelle køretøjer. Bilbranchen inviterer derfor til et dialogmøde den 10. februar 2021, hvor medlemmer af Bilbranchen kan høre nærmere om den foreslåede ordning.

Bilbranchen har fået præsenteret et oplæg til en ny ramme for nationale godkendelser af individuelle køretøjer. Rammen vil gælde for alle køretøjer, uanset om der er tale om et nyt , opbygget, ombygget køretøj eller et køretøj, som er importeret fra et tredjeland.

Bilbranchen er foreløbigt positiv over for oplægget, og ser derfor frem til den nærmere udformning af ordningen.

Ny godkendelsesordning
Færdselsstyrelsen har i deres oplæg præsenteret en ordning, der i høj grad lægger op til, at fabrikant, opbygger, forhandler med videre selv er ansvarlig for, at motorkøretøjet lever op til gældende tekniske krav.

Ordningen vedrører særligt virksomheder med et mindre antal årlige godkendelser, samt virksomheder, der skal have godkendt køretøjer, som ikke omfattes af virksomhedens små serier.

For bl.a. individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer til motorkøretøjer foreslår Færdselsstyrelsen følgende en godkendelsesordning, der overordnet består af følgende elementer.

 • Fabrikanten/repræsentanten mv. dokumenterer overensstemmelse med de tekniske krav.
 • Hvor der i visse tilfælde er krav om prøvning af de tekniske krav ved en teknisk tjeneste, sørger fabrikanten/repræsentanten for dokumentation fra den tekniske tjeneste.
 • Fabrikanten/repræsentanten fremviser køretøj og dokumentation for en kontrolenhed (ny enhed).
 • Kontrolenhed kontrollerer dokumentationen.
 • Kontrolenhed indsender dokumentation i Færdselsstyrelsens IT-system.
 • IT-systemet tildeler køretøjet et unikt nummer og sender en ”straksgodkendelse” retur.
 • Køretøjet registreres i Færdselsstyrelsens køretøjstekniske register.
 • Kontrolenhed registrerer køretøjet i Motorkøretøjsregistret og udleverer nummerplader.
 • Færdselsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol af kontrolenheden og den indsendte dokumentation.

Dialogmøde den 10. februar
Bilbranchen vil gerne have medlemmers input til Færdselsstyrelsen oplæg. Bilbranchen inviterer derfor til et dialogmøde den 10. februar 2021, kl. 10-11, hvor medlemmer af Bilbranchen kan høre nærmere om den foreslåede ordning.

Tilmelding kan ske via linket nedenfor. Dialogmødet vil blive afholdt via Teams. På mødet vil Færdselsstyrelsens forslag blive præsenteret og uddybet. Der vil herefter være mulighed for spørgsmål og dialog om ordningen.

Eventuelle spørgsmål forud for mødet kan rettes til chefkonsulent Niels Bruun på nibr@di.dk.
Praktiske spørgsmål vedr. tilmelding kan sendes til Marianne Simony på mto@di.dk.

Tilmelding

Tilmeld dig dialogmødet
Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3078
 • Mobil +45 5213 2388
 • E-mail nibr@di.dk

Relateret