Fotokredit: Colourbox

12.01.21 Bilbranchen Nyheder

Fortsat ingen afklaring på kreditklemme

Skatteministeriet arbejder fortsat på at finde en løsning på den kreditklemme, forhandlere ser ind i. Bilbranchen presser på for afklaring.

Bilbranchen har i denne uge sammen med Danske Bilimportører deltaget i drøftelser med Skatteministeriet for at finde en løsning på den kreditklemme, danske bilforhandlere ser ind i. Som tidligere beskrevet er der i lighed med tidligere afgiftsændringer lagt op til en periode, hvor DMR ikke understøtter de nye afgifter, men hvor kunderne vil efterspørge og forvente, at den nye bil kan købes til den nye afgift og pris. Konsekvensen af dette vil som ved tidligere tilfælde være, at bilforhandlere skal lægge ud for kunden, når registreringsafgiften skal indbetales til staten.

I forhold til tidligere afgiftsændringer er det imidlertid ganske store beløb, det kan komme til at dreje sig om, ikke mindst da nul- og lavemissionsbiler i det gamle system stod til en markant stigning i afgift fra nytår. Danske Bilimportører estimerer, at det samlet kan dreje sig om et beløb i størrelsesordenen 2,2 mia. kr., der skal lægges ud i perioden frem mod 1. juni, hvor it-systemerne er på plads. Læg dertil, at der måske samlet set kan gå op til et år, før afgiften omregnes og indbetalt afgift tilbagebetales fra Motorstyrelsen.

For at undgå dette likviditetsdræn har De Danske Bilimportører og Bilbranchen i den seneste måned været i dialog med Skatteministeriet og relevante politikere om forskellige løsninger. Senest har de to organisationer præsenteret to nye bud på løsninger, så de grønne biler kan komme på vejene, som politikerne har ønsket.

Skatteministeriet undersøger stadig muligheden for, at indbetaling af registreringsafgift kan udskydes på lige fod med, at visse frister for indbetaling af A-skat og moms er udskudt som del af hjælpepakkerne i forbindelse med coronasituationen. Det ligger imidlertid nu fast, at der i hvert fald ikke findes en løsning, inden registreringsafgiften for december skal indbetales medio januar. Bilbranchen presser fortsat på for afklaring og vil naturligvis orientere, når der foreligger en endelig afklaring.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold