21.01.21 Bilbranchen Nyheder

Hjælpepakke – kompensation for faste omkostninger

Der er åbnet op for at ansøge om kompensation for faste omkostninger under nedlukningen. Der udestår dog fortsat nogle spørgsmål, som Bilbranchen sammen med DI søger afklaret.

Myndighederne har offentliggjort bekendtgørelser om kompensation for faste omkostninger. Der findes to ordninger, den almindelige (kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger) og en light-udgave (kompensation for stedbundne faste omkostninger).

Kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger
Bekendtgørelsen for denne ordning kan findes her - Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger.

Der kan læses mere om ordningen på virk.dk - Kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger.

Ansøgningsfristen for denne ordning er den 15. april 2021.

Kompensationsperiode
Det er i bekendtgørelsen og i vejledningen på virk.dk ikke tydeligt, hvordan virksomheden skal opgøre kompensationsperioden. Bilbranchen er sammen med DI derfor ved at få dette afklaret.

Uklarheden består i, hvilken start- og slutdato, der skal anvendes.

Det er således ikke klart, om startdatoen er den 25. december 2020, 1. januar 2021 eller en anden dato, samt om slutdatoen er f.eks. den 7. eller 28. februar 2021.

Hvis nedlukningen ophører den 7. februar 2021, vil det således have stor betydning, om den resterende del af februar skal regnes med, når der skal opgøres omsætningsnedgang.

Referenceperiode
Referenceperioden er den periode der sammenlignes med for at kunne opgøre virksomhedens procentuelle omsætningsnedgang i kompensationsperioden. Referenceperioden er bestemt ud fra kompensationsperioden. Det er derfor også uklart, hvilken referenceperiode, der skal anvendes.

Kompensationssats
Der gives kompensation for en del af de faste omkostninger afhængig af omsætningsnedgangen. Jo højere omsætningsnedgang, jo højere kompensationssats.

Omsætningsnedgangen skal være mindst 30 pct. for at give kompensation.

  • En omsætningsnedgang fra og med 30 pct. op til 35 pct. medfører en kompensationssats på 40 pct.
  • En omsætningsnedgang fra og med 35 pct. op til 40 pct. medfører en kompensationssats på 45 pct.

Har man en omsætningsnedgang på 32 pct. og dækningsberettigede faste omkostninger i perioden på 200.000 kr., vil kompensation således udgøre 80.000 kr.

Light-ordningen (kompensation for stedbundne faste omkostninger)
Bekendtgørelsen for denne ordning kan findes her - Bekendtgørelse om kompensation for stedbundne faste omkostninger.

Der kan læses mere om ordningen på virk.dk - Kompensation for stedbundne faste omkostninger.

Denne ordning er særlig relevant for mindre virksomheder. Ved denne ordning skal der ikke bruges revisorerklæring. Ordningen dækker lige nu kun frem til 31. januar 2021.

Ved en omsætningsnedgang på mindst 30 pct., vil det være muligt at få dækket 50 pct. af virksomhedens faste omkostninger. Kompensation kan dog maksimalt være på 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed.

Ansøgningsfristen for denne ordning er den 28. februar 2021.

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Er du medlem af Bilbranchen og har spørgsmål til hjælpepakkerne, kan du kontakte chefkonsulent Niels Bruun.

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret